Hognestad, Ivar Kristiansen

Hognestad, Ivar Kristiansen (1888-1973)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1954-1957
Ansiennitet:
24 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Hognestad, Ivar Kristiansen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.10.1888 i Time, Rogaland
 • Død 30.04.1973
 • Sønn av gardbruker og poståpner Kristian Hognestad (1855-1936) og Marie Rosseland (1861-1940)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Rogaland, 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 4 for Rogaland, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 1 for Rogaland, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 1 for Rogaland, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 1 for Rogaland, 1954 - 1957, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Sekretær, Finans- og tollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Sekretær, Finans- og tollkomiteen, 23.01.1950 - 19.01.1953
  Formann, Finans- og tollkomiteen, 19.01.1953 - 10.01.1954

  1954-57

  Formann, Landbrukskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Landbruksskole 1908-1910

Yrke

 • Dreiv farsgarden 1917-1954
 • Landbruksmedarbeider i bladet "1ste Mai" 1927-1936

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Time Kommunestyre 1919-1922, 1937-1940, 1947-1951, 1951-1952
 • Medlem Time Formannskap 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937

Offentlige verv

 • Formann Styret for Trygdekassa, Time 1922-1928
 • Formann Overligningsnemnda, Time 1926-1934
 • Varaformann Jordstyret, Time 1928-1940
 • Varamedlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Stavanger 1945-1947
 • Medlem Komiteen om livsforsikringsordning 1947
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Stavanger 1947-1959
 • Formann Komiteen om tollvesenets administrasjon 1948
 • Medlem Ølmonopolkomiteen 1952
 • Medlem Samordningskomiteen for tilskott til jordbruket 1953

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Rogaland Arbeiderparti 1929-1935
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1930-1957

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Time landbrukslag 1924
 • Medlem Kontrollkomiteen i Rogaland fellessalg 1925-1933
 • Medlem Representantskapet i Rogaland Egglag 1926-1934
 • Formann Styret for Stortingets avholdslag 1945-1949

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Jæren Potetmelfabrikk 1925-1944
 • Medlem Kontrollkomiteen i Jæren Potetmelfabrikk 1925-1949
 • Varaformann Styret for Jæren meieri 1944-1946
 • Ordfører Representantskapet for Jæren Potetmelfabrikk 1944-1951
 • Medlem Styret for Time gjensidige forsikringsselskap

Litteratur

 • Hognestad, Ivar Kristiansen: Jorden og bøndene, 1933