Hognestad, Ivar Kristiansen

Hognestad, Ivar Kristiansen (1888-1973)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1954-1957
Ansiennitet:
24 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Hognestad, Ivar Kristiansen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter