Kristiansen, Ivar

Kristiansen, Ivar (1956-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Nordland 2009-2013
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 18.02.1956 i Hadsel, Nordland
 • Sønn av småbruker Kåre Kristiansen (1916-1988) og husmor Erna Annie Johnsen (1916-1993)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Nordland, 1997 - 2001, H.
 • Representant nr 4 for Nordland, 2001 - 2005, H.
 • Representant nr 8 for Nordland, 2005 - 2009, H.
 • Representant nr 4 for Nordland, 2009 - 2013, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 01.11.2001
  Andre nestleder, Næringskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Valgkomiteen, 01.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 19.10.2005 - 10.01.2008
  Første nestleder, Energi- og miljøkomiteen, 10.01.2008 - 30.09.2009
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1998 - 30.09.1999

  2005-2009

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2005 - 30.09.2006
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Europautvalget, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Innpisker, Høyre, 19.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Innpisker, Høyre, 01.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem gruppestyret, Høyre, 09.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs, fagpressen - NAL
 • Eksamen videregående skole 1975
 • Tilleggsutdanning, Nordland Distriktshøgskole 1980

Yrke

 • Markedsjef Næring i Nord 1987-1993
 • Salgssjef Nordlandsposten 1994
 • Salten Assuranse 1994-1995

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bodø Formannskap 1987-1991, 1991-1995

Fylkespolitisk aktivitet

 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Nordland 1995-1997

Tillitsverv i partier

 • Fylkessekretær Nordland Høyre 1980-1987
 • Leder Høyres kommunestyregruppe og fellesborgerlig gruppe i Bodø 1988-1995
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg 2004-2008