Moe, Ivar

Moe, Ivar (1922-2014)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1973-1977
Ansiennitet:
2 år, 285 dager

Gå til bildegalleri

Moe, Ivar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.04.1922 i Hemne, Sør-Trøndelag
 • Død 23.01.2014
 • Sønn av bonde og forretningsfører John Moe (1884-1963) og hjemmeværende husmor Elen Sødal (1885-1966)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1961 - 1965, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1965 - 1969, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1969 - 1973, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1973 - 1977, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 28.08.1963-25.09.1963 for Kåre Willoch.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 28.08.1963 - 25.09.1963

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1944
 • Cand.jur. 1950

Yrke

 • Ansatt i Oslo Sparebank 1950
 • Juridisk konsulent i firma Tollkonsulent Arnold Andreassen 1951-1959
 • Egen advokatforretning 1959-2002
 • Juridisk konsulent Norges Rutebileierforbund 1967-1984

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen 1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1959-1963

Offentlige verv

 • Medlem Nærtrafikkomiteen for Oslo-området 1968-1971
 • Riksrevisor Riksrevisjonen 1970-1992
 • Medlem Forhandlingsutvalget for Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus 1972-1974
 • Medlem Styret for Stor-Oslo lokaltrafikk A/S 1975-1988
 • Formann Prisnemnda for fast eiendom, Oslo 1977-1983
 • Formann Skattetakstnemnda, Oslo 1977-1992

Tillitsverv i partier

 • Formann Grefsen kretsforening av Oslo Høyre 1954-1958
 • Medlem Representantskapet i Oslo Høyre siden 1954-1977
 • Medlem en rekke komiteer i Oslo Høyre 1955-1989
 • Medlem Hovedstyret i Oslo Høyre 1958-1961, 1968-1972
 • Medlem Styret i Smestad krets av Oslo Høyre 1964-1981
 • Formann Høyres Boligbeskatningskomite 1973-1973
 • Formann Desisjonskomiteen i Oslo Høyre 1983-1989

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Trønderlaget i Oslo 1946-1949
 • Formann Idrettsforeningen Akademisk Ballklubb 1952-1959
 • Æresmedlem Trønderlaget i Oslo 1954
 • Formann By- og bygdelagsforbundet 1957-1960
 • Formann Nordisk Hjemstavnsforbund 1957-1959
 • Formann Vestre Aker storkrets 1958-1961
 • Æresmedlem Akademis Ballklubb 1959

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Oslo nye Sparebank 1968-1971
 • Formann Styret for A/S Forlaget Medborgeren 1977-1985
 • Formann Styret for Grønland Byfornyelse A/S 1978-1990
 • Formann Styret for Advokat Ivar Moe's eiendomsavdeling A/S 1979-2002
 • Formann Styret for Bygg Plan A/S 1980-1983
 • Formann Styret for Bo-Invest A/S 1981-1983
 • Formann Styret for Sagene Bevaring og Byggeselskap 1982-1986
 • Formann Styret for Øvre Romerike Billag 1988-1995
 • Formann Styret for Halden Trafikk A/S 1988-1993
 • Formann Styret for Oslo og Follo Busstrafikk A/S 1988-1997

Litteratur

 • Melhus, Alf C. og Ivar Moe: Trønderlaget i Oslo gjennom 40 år, 1914-6. mars 1954, Oslo 1954
 • Moe, Ivar: Oppvekst og krigsår, Oslo 2004