Østberg, Ivar

Østberg, Ivar (1942-2023)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Troms 2001-2005
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Østberg, Ivar har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 15.11.1942 i Fredrikstad, Østfold
 • Død 05.08.2023
 • Sønn av direktør Bjørn Østberg (1913-1991) og husmor Ingrid Marie Hansen (1911-2001)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Troms, 1997 - 2001, KrF.
 • Representant nr 5 for Troms, 2001 - 2005, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Kommunalkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Kommunalkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Medlem, Europautvalget, 06.11.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 06.11.2001 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2003 - 30.09.2004

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.10.1997 - 17.03.2000

  2001-2005

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Tåsen folkeskole/Bolteløkka folkeskole 1949-1956
 • Examen artium, Kristelig gymnasium 1956-1961
 • Lærerutdanning, Oslo offentlige lærerskole 1968-1970
 • Spesialpedagogikk, Statens spesiallærerhøgskole 1970-1971
 • Informatikk, Statens spesiallærerhøgskole 1983-1984
 • Audiopedagogikk, Institutt for spesialpedagogikk ved UiO 1994-1995

Yrke

 • Lærervikar 1967-1968
 • Rektor barne- og ungdomspsykiatri 1971-1974
 • Spesialpedagog PPT Sør-Troms 1974-1985
 • Leder PPT Sør-Troms 1985-1995
 • Fylkesaudiopedagog 1995-1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Harstad Formannskap 1979-1983
 • Varaordfører Harstad Bystyre 1983-1985
 • Medlem Harstad Bystyre 1985-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Troms 1991-1995
 • Medlem Fylkesutvalg, Troms 1995-1997 permisjon fra 1997

Offentlige verv

 • Medlem Barnevernsnemnda, Harstad 1975-1979
 • Varamedlem 17. mai komiteen, Harstad 1975
 • Varamedlem Styret for Breivik barnehage 1975-1978
 • Varamedlem 17. mai komiteen, Harstad 1976
 • Medlem 17. mai komiteen, Harstad 1977
 • Varamedlem Likestillingsutvalget, Harstad 1978-1983
 • Medlem 17. mai komiteen, Harstad 1978
 • Medlem Styret for Breivik barnehage 1978-1979
 • Varamedlem Husfordelingsnemnda, Harstad 1979-1983
 • Varamedlem Forliksrådet 1979-1983
 • Varamedlem Økonomiutvalget, Harstad 1979-1983
 • Formann Sosialstyret, Harstad 1979-1983
 • Medlem Utvalget for bolig-, arbeids- og fritidstiltak for psykisk utviklingshemmede og sterkt funksjonshemmede, Harstad 1979-1983
 • Medlem kommunens barneårskomité 1979
 • Medlem Komiteen for kommunale gjennomgangsboliger, Harstad 1980-1983
 • Medlem Støtteutvalget for Evenes Lufthavn 1983-1987
 • Formann Avdelingsstyret for Helsevern og sosial omsorg, Harstad 1983-1987
 • Medlem Komiteen til 150 års-jubileet for formannskapslovene, Harstad 1983-1987
 • Medlem Ankenemnda for tildeling av kommunale boliger, Harstad 1983-1987
 • Varamedlem Valgnemnda, Troms 1991-1997
 • Varamedlem Landsdelsutvalget for Nord-Norge 1991-1997
 • Varamedlem Styret for Harstad sykehus 1991-1995
 • Medlem Finansutvalget, Troms 1991-1997
 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Troms 1991-1995
 • Nestleder Styret for Brinkveien barnehjem 1991-1995
 • Varamedlem Fylkesvegstyret, Troms 1992-1995
 • Varamedlem Styret for de landsdekkende statlige spesialpedagogiske kompetansesentra fra 1992
 • Varamedlem Styret for Høgskolen i Tromsø 1994
 • Medlem Styringsgruppa for Prosjekt Åsgård sykehus 1994-1997
 • Leder Administrasjonsutvalget, Troms 1995-1997
 • Leder Styret for Åsgård sykehus 1995-1997
 • Medlem Styret for Harstad sykehus 1995-1997
 • Medlem Hovedarbeidsmiljøutvalget, Troms 1995-1997
 • Leder Styret for Regionsykehuset i Tromsø (RiTø) 1995-1997
 • Leder Eldrerådet, Harstad fra 2007
 • Medlem Riksvalgstyret 2009-2013

Tillitsverv i partier

 • Medlem KrFs landsstyre 1990-1992
 • Leder Troms KrF 1990-1992
 • Medlem KrFs sentralstyre 1995-1999
 • Leder Harstad KrF
 • Medlem Styret for Harstad KrF

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder Landslaget for norske lærerstudenter 1970-1971
 • Leder Landslaget for norske lærerstudenter 1971-1972