Unsgård, Iver Johan

Unsgård, Iver Johan (1903-1993)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1965-1969
Ansiennitet:
11 år, 288 dager

Gå til bildegalleri

Unsgård, Iver Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.06.1903 i Tydal, Sør-Trøndelag
 • Død 30.06.1993
 • Sønn av gårdbruker og snekker David Unsgård (1862-1953) og jordmor Berit Stuedal (1861-1921)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 7 for Sør-Trøndelag, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 6 for Sør-Trøndelag, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1965 - 1969, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Protokollkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 14.10.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Landbrukskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Sekretær, Landbrukskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøyskole 1924

Yrke

 • Småbruker
 • Anleggs- og skogsarbeider

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tydal Herredsstyre 1945-1947
 • Ordfører Tydal Herredsstyre 1947-1951, 1951-1955, 1955-1958
 • Medlem Tydal Formannskap 1958-1959

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1947-1951
 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1951-1955
 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1955-1958

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Tydal Kraftverk fra 1948
 • Formann Veinemnda, Sør-Trøndelag 1956-1957
 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag elektrisitetsverk fra 1957
 • Formann Landsrådet for viltstell, jakt og fangst 1959-1963
 • Medlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1961-1971
 • Medlem Utvalg for mulig tilråding til departementet om å omorganisere administrasjonen for jakt, viltstell, ferskvannsfiske og tamreindrift 1962
 • Medlem Styret i Statens Kornforretning 1968-1974

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Lokallag av AUF 1925-1928
 • Formann Tydal Arbeiderparti 1947-1948
 • Formann Sør-Trøndelag arbeiderpartis kommunalutvalg
 • Formann Lokallag av AUF

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Esna anleggsforening 1947-1948