Ødegaard, Ivar

Ødegaard, Ivar (1925-2002)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1981-1985
Ansiennitet:
4 år, 331 dager

Gå til bildegalleri

Ødegaard, Ivar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.04.1925 i Lunner, Oppland
 • Død 29.10.2002
 • Sønn av småbruker og anleggsarbeider Karl Ødegård (1883-1968) og hjemmeværende Olava Hansen (1887-1970)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 1973 - 1977, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1977 - 1981, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1981 - 1985, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1977-08.10.1979 for Knut Frydenlund.
 • Møtte fast som representant 08.10.1979-04.02.1981 for Reiulf Steen.
 • Møtte fast som representant 04.02.1981-30.09.1981 for Gro Harlem Brundtland.
 • Møtte fast som representant 01.10.1981-14.10.1981 for Gro Harlem Brundtland.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 18.10.1977 - 01.10.1978
  Nestformann, Administrasjonskomiteen, 01.10.1978 - 30.09.1981
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1980 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 14.10.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse faglige og politiske kurs i Norge og utlandet
 • Løken skole, Lunner 1932-1939
 • Yrkesskole (snekkerlinja) 1941
 • Lunner kommunale framhaldsskole 1942
 • Jernbaneskolen (konduktørkurset) 1952
 • Nordiske folkehøyskolen, Genéve 1953
 • Internasjonal sommerskole i Tyskland 1967

Yrke

 • Ansatt ved Norges Statsbaner 1945-1947
 • Konduktør ved Norges Statsbaner 1947-1960
 • Sekretær ved NSBs hovedadministrasjon 1967-1973
 • Konsulent med verne- og miljøsaker som arbeidsområde, NSB 1973-1982
 • Førstekonsulent, NSB 1982-1987
 • Velferdssjef, NSB 1987-1989
 • Arbeidsmiljøsjef, NSB 1989-1993

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • LOs høyeste utmerkelse "Pioneren" 1993

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Oslo og Akershus 1975-1983
 • Medlem Styret for Teatersentralen, Oslo 1975-1980
 • Medlem Utvalg som behandler saker etter etableringsloven for Oslo 1975-1982
 • Medlem Arbeidstilsynets distriktsstyre, 2. distrikt 1977-1985
 • Medlem Sysselsettingsstyret for Oslo 1983-1987
 • Medlem Borgarting Lagmannsrett 1995-2002

Tillitsverv i partier

 • Formann Jernbanelaget av Det Norske Arbeiderparti 1965-1969
 • Medlem Styret for Oslo Arbeiderparti 1972-1985
 • Nestformann Oslo Arbeiderpartis faglig-politiske utvalg 1974-1980

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Oslo distrikts konduktørforening 1948-1958
 • Formann Oslo distrikts konduktørforening 1958-1960
 • Organisasjonssekretær Oslo distrikt av Norsk Jernbaneforbund 1960-1967 med permisjon fra NSB
 • Medlem Styret i Oslo faglige samorganisasjon 1963-1968
 • Nestformann Oslo faglige samorganisasjon 1968-1972
 • Medlem LOs representantskap 1972-1985
 • Formann Oslo faglige samorganisasjon 1972-1985
 • Formann Tilsynsutvalget for LOs distriktskontor i Oslo Akershus 1974-1985
 • Medlem Styret for Oslo AOF 1975-1980
 • Medlem Kontrollkomiteen for Norsk Jernbaneforbund 1980-1984
 • Formann Kontrollkomiteen for Norsk Jernbaneforbund 1984-1992

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Norges jernbanefunksjonærers gjensidige brannkasse 1967-1973
 • Formann Styret i Norges jernbanefunksjonærers gjensidige brannkasse 1973-1993
 • Medlem Representantskapet for Oslobanken A/S 1984-2000
 • Medlem Kontrollkomiteen for Oslobanken A/S 1988-2000