Balstad, Jan

Balstad, Jan (1937-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.11.1937 i Oslo, Oslo
 • Sønn av lagersjef Arve Balstad (1907-1965) og husmor og næringsdrivende Hjørdis Askestad (1910-)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Utenriksdepartementet, Handelsavd, 13.06.1988 - 16.10.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole 1944-1951
 • Framhaldsskole 1951-1953
 • Bedriftsskole (NEBB) 1954-1956

Lærlingepraksis

 • NEBB 1954-1959

Fagbrev

 • Dreier 1959

Yrke

 • Ett år i utenriksfart 1953-1954
 • Fagarbeider ved NEBB, Oslo 1959-1968
 • Rådgiver for FAFO 2002-2007 (ulønnet pensjonist)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • FAFOs ærespris 1987

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1963-1967

Offentlige verv

 • Leder Samfunnshusutvalget 1963-1967
 • Varamedlem Renholdsutvalget 1963-1967
 • Varamedlem Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo 1978-1987
 • Medlem Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd 1979-1985
 • Medlem Bransjerådet for elektroteknisk industri 1980-1982
 • Varamedlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1981-1987
 • Medlem Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget 1981-1988
 • Medlem Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) 1981-1986
 • Medlem Styret for Arbeidstilsynet 1981-1987
 • Nestleder Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) 1981-1986
 • Medlem Industriberedskapsutvalget (IBU) 1982-1983 (Buvik-utvalget)
 • Medlem Datapolitisk råd 1984-1987
 • Varamedlem Styret for Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 1986-1987
 • Varamedlem Rikslønnsnemnda 1986-1988
 • Medlem Styret for Industrifondet 1987-1988
 • Medlem Styret for Industrifondet 1990-1994
 • Medlem Utvalget om nye rammevillkår for GIEK 1990 (Kleppe-utvalget)
 • Medlem Styret for Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 1991
 • Medlem Utvalg for forenkling av næringslovgivningen 1991-1992
 • Medlem Styret for Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd 1991-2000
 • Varamedlem Rikslønnsnemnda 1992-1998
 • Medlem Forum for verdiskaping fra 1993
 • Medlem Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 1993-1999
 • Medlem Hovedstyret for Norges forskningsråd 1993-1998
 • Medlem Utvalg for å gjennomgå retningslinjene for Norges Eksportråd 1994 (Heiberg-utvalget)
 • Nestleder Maritim ide- og ressursgruppe 1995-1996
 • Medlem Rikslønnsnemnda fra 1998
 • Medlem Utvalg som skal drøfte strategier for sysselsetting og verdiskaping

Tillitsverv i partier

 • Formann Simensbråten AUL 1954-1957
 • Medlem AUFs sentralstyre 1960-1964
 • Formann Oslo AUF 1960-1961

Tillitsverv i organisasjoner

 • Klubbformann NEBB 1964-1968
 • Sekretær Oslo Jern- og Metall 1966-1967
 • Nestleder Oslo Jern- og Metall 1967-1968
 • Sekretær Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund 1968-1976
 • Nestformann Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund 1976-1979
 • Fungerende formann Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund 1979-1981
 • Sekretær Landsorganisasjonen 1981-1988
 • 1. sekretær LO 1989-1997
 • Medlem Styret i Hovedorganisasjonenes Fellestiltak-Bedriftsutvikling, (HF-B) 1990-1999
 • Leder LO-utvalget om EF 1993
 • Medlem Prosjektgrupen "Vekst - livskvalitet - arbeid" (Én av fire grupper som skal stake ut den ideologiske kursen) 1994
 • Nestleder LO 1997-2002

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/S Norsk Jernverk 1981-1988
 • Leder Programutvalget i Forskningsstiftelsen FAFO fra 1982
 • Medlem Styret i forskningsstiftelsen FAFO 1982-2002
 • Leder Bedriftsforsamlingen i Raufoss AS 1992-2001
 • Leder Hovedstyret i Landsbanken 1995-1997
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Rieber & Søn AS 1995-1997
 • Leder Styret i Norwell A/S 1996-2002
 • Leder Styret for A-pressen AS 1997-2003
 • Leder Styret for Vår Bank 1997-2000
 • Nestleder Styret for Bank 1 i Oslo 2000-2002
 • Leder Lutelandet utvikling fra 2004