Balstad, Jan

Balstad, Jan (1937-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 16.11.1937 i Oslo
  • Sønn av lagersjef Arve Balstad (1907-1965) og husmor og næringsdrivende Hjørdis Askestad (1910-)

Medlemskap i regjering

  • Statsråd, Utenriksdepartementet, (Handelsavd.), 13.06.1988 - 16.10.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Folkeskole 1944-1951
  • Framhaldsskole 1951-1953
  • Bedriftsskole (NEBB) 1954-1956

Lærlingepraksis

  • NEBB 1954-1959

Fagbrev

  • Dreier 1959

Yrke

  • Ett år i utenriksfart 1953-1954
  • Fagarbeider ved NEBB, Oslo 1959-1968
  • Rådgiver for FAFO 2002-2007 (ulønnet pensjonist)

Medaljer og utmerkelser m.m.

  • FAFOs ærespris 1987

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Varamedlem Oslo bystyre 1963-1967

Offentlige verv

  • Varamedlem Renholdsutvalget 1963-1967
  • Leder Samfunnshusutvalget 1963-1967
  • Varamedlem Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo 1978-1987
  • Medlem Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd 1979-1985
  • Medlem Bransjerådet for elektroteknisk industri 1980-1982
  • Medlem Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget 1981-1988
  • Varamedlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1981-1987
  • Medlem Styret for Arbeidstilsynet 1981-1987
  • Medlem Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) 1981-1986
  • Nestleder Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) 1981-1986
  • Medlem Industriberedskapsutvalget (IBU) 1982-1983 (Buvik-utvalget)
  • Medlem Datapolitisk råd 1984-1987
  • Varamedlem Styret for Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 1986-1987, medlem 1991
  • Varamedlem Rikslønnsnemnda 1986-1988, 1992-1998, medlem fra 1998
  • Medlem Styret for Industrifondet 1987-1988, 1990-1994
  • Medlem Utvalget om nye rammevillkår for GIEK 1990 (Kleppe-utvalget)
  • Medlem Utvalg for forenkling av næringslovgivningen 1991-1992
  • Medlem Styret for Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd 1991-2000
  • Medlem Forum for verdiskaping fra 1993
  • Medlem Hovedstyret for Norges forskningsråd 1993-1998
  • Medlem Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 1993-1999
  • Medlem Utvalg for å gjennomgå retningslinjene for Norges Eksportråd 1994 (Heiberg-utvalget)
  • Nestleder Maritim ide- og ressursgruppe 1995-1996
  • Medlem Utvalg som skal drøfte strategier for sysselsetting og verdiskaping

Tillitsverv i partier

  • Formann Simensbråten AUL 1954-1957
  • Medlem AUFs sentralstyre 1960-1964
  • Formann Oslo AUF 1960-1961

Tillitsverv i organisasjoner

  • Klubbformann NEBB 1964-1968
  • Sekretær Oslo Jern- og Metall 1966-1967, nestleder 1967-1968
  • Sekretær Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund 1968-1976, nestformann 1976-1979, fungerende formann 1979-1981
  • Sekretær Landsorganisasjonen 1981-1988
  • 1. sekretær LO 1989-1997, nestleder 1997-2002
  • Medlem Styret i Hovedorganisasjonenes Fellestiltak-Bedriftsutvikling, (HF-B) 1990-1999
  • Leder LO-utvalget om EF 1993
  • Medlem Prosjektgrupen "Vekst - livskvalitet - arbeid" (Én av fire grupper som skal stake ut den ideologiske kursen) 1994

Andre administrative verv

  • Medlem Styret for A/S Norsk Jernverk 1981-1988
  • Leder Programutvalget i Forskningsstiftelsen FAFO fra 1982
  • Medlem Styret i forskningsstiftelsen FAFO 1982-2002
  • Leder Bedriftsforsamlingen i Raufoss AS 1992-2001
  • Medlem Bedriftsforsamlingen i Rieber & Søn AS 1995-1997
  • Leder Hovedstyret i Landsbanken 1995-1997
  • Leder Styret i Norwell A/S 1996-2002
  • Leder Styret for Vår Bank 1997-2000
  • Leder Styret for A-pressen AS 1997-2003
  • Nestleder Styret for Bank 1 i Oslo 2000-2002
  • Leder Lutelandet utvikling fra 2004