Berg, Jan

Berg, Jan (1941-2020)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1981-1985
Ansiennitet:
2 år, 23 dager

Gå til bildegalleri

Berg, Jan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.03.1941 i Oslo, Oslo
 • Død 19.07.2020
 • Sønn av bygningsmaler Walter Konrad Berg (1914-1980) og husmor Elna Eriksen (1910-1988)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 8 for Oslo, 1973 - 1977, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 1977 - 1981, A.
 • Vararepresentant nr 5 for Oslo, 1981 - 1985, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 08.10.1979-30.09.1981 for Einar Førde.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 16.10.1979 - 30.09.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Pedagogisk høyskole 1988-1989
 • Høgskolen i Oslo, avdeling for estetiske fag 1994-1995

Lærlingepraksis

 • Typograflære 1956-1959

Fagbrev

 • Svennebrev som typograf 1960
 • Svennebrev som repromontør 1991

Yrke

 • Maskinsetter/typograf 1961-1964
 • Skriftstøper 1964-1968
 • Maskinsetter 1969-1979
 • Reprosetter 1981-1986
 • Faglærer i typografi og førtrykk ved Sogn videregående skole 1987-1994
 • Faglærer i tegning, form og farge ved Sogn videregående skole 1994-2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Formannskap 1975-1979
 • Medlem Oslo Bystyre 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Oslo 1976-1979
 • Nestformann Skolestyrets personalkomite 1976-1979
 • Formann Styret for Sofienberg videregående skole 1977-1980
 • Medlem Boligformidlingskomiteen, Oslo 1980-1983
 • Valginspektør , Oslo 1990-1999
 • Domsmann Tingretten, Oslo fra 2003

Tillitsverv i partier

 • Medlem DNAs økonomisk/politiske utvalg 1973-1977
 • Formann Oslo A's faglig/politiske utvalg 1976-1977
 • Medlem Styret for Oslo A 1976-1977
 • Medlem DNAs sosialpolitiske utvalg 1977-1980
 • Medlem DNAs fiskeripolitiske utvalg 1980-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Klubbformann og fellestillitsmann Grøndahl & Søn Boktrykkeri 1963-1979
 • Nestformann Oslo typografiske forening 1969-1975
 • Medlem Representantskapet i Oslo faglige samorg 1969-1977
 • Medlem Landsstyret i Norsk Grafisk Forbund 1971-1979
 • Medlem Forbundsstyret Norsk Grafisk Forbund 1975-1979
 • Formann Leieboerforeningen i Oslo 1981-1983

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Kjøbmandsbanken 1978-1982
 • Medlem Kontrollkomiteen i Kjøbmandsbanken 1978-1982
 • Medlem Representantskapet for Oslo Sparebank 1984-1986
 • Medlem Representantskapet for ABC-bank 1988-1993
 • Leder Borettslag - OBOS 1994-1996
 • Leder Borettslag - OBOS 2000-2003