Benum, Jarle

Benum, Jarle (1928-2021)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 127 dager

Gå til bildegalleri

Benum, Jarle har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.04.1928 i Sparbu, Nord-Trøndelag
 • Død 15.07.2021
 • Sønn av jernbanemann/stasjonsmester og bonde Paul Sigurd Benum (1873-1964) og husmor og bonde Emma Marie Røe (1891-1950)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Nord-Trøndelag, 1965 - 1969, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1969 - 1973, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1973 - 1977, V.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøgskole 1947-1948
 • Mære Landbruksskole 1949-1951

Yrke

 • Bonde på Vest-Minsås i Verdal 1951-2000
 • Deleier i gården Langhol i Molde 1959-1973
 • Bonde på Rygvold Øvre i Snåsa 1970-1990

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Gullmedalje for fortjeneste av Samvirke i Norge 1962
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1998
 • Coop N.K.L.s ærespris 2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Verdal Kommunestyre 1959-1963, 1967-1971, 1975-1979
 • Medlem Verdal Formannskap 1963-1967
 • Varamedlem Verdal Formannskap 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Styret for elektrisitetsverket, Verdal 1958-1965
 • Medlem Helserådet 1964-1967
 • Formann Tiltaksnemnda 1964-1967
 • Medlem Forstanderskapet ved Verdal Sparebank 1965-1968
 • Medlem Generalplanrådet 1972-1975
 • Medlem Regionplanrådet 1972-1975
 • Skjønnsmann , Stjør- og Verdal sorenskriveri 1975-1983
 • Medlem Styret i Den norske stats oljeselskap a.s 1977-1979
 • Medlem Forstanderskapet ved Verdal Sparebank 1980-1983
 • Formann Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag 1980-1985
 • Nestleder Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag, 1985-1986
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag 1987-1988
 • Medlem Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid 1987-1988
 • Medlem Styret for Stiklestad nasjonale kultursenter 1993-1995
 • Formann Styret for Stiklestad nasjonale kultursenter 1995-1998
 • Medlem Eldrerådet, Nord-Trøndelag 2004-2007
 • Medlem Kringkastingsrådet (60-70-tallet)

Tillitsverv i partier

 • Formann Nord-Trøndelag Unge Venstre 1956-1960
 • Medlem Unge Venstres landsstyre 1958-1960
 • Medlem Fylkesstyret i Nord-Trøndelag Venstre 1962-1970
 • Politisk nestleder Fylkesstyret i Nord-Trøndelag Venstre 1970-1976
 • Formann Nord-Trøndelag Venstre 1972-1973
 • Medlem Styret for Norges Venstrelag 1974-1978

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Norsk Svineavlslag 1958-1963
 • Formann Styret for Verdal Samvirkelag 1959-1973
 • Nestformann Styret for Norges Kooperative Landsforening 1962-1986
 • Ordfører Styret for Norsk Svineavlslag 1963-1972
 • Medlem Styret for Norsk Rødt Fe 1967-1972
 • Medlem Representantskapet i Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1968-1988
 • Medlem Samvirkeutvalget i Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1969-1988
 • Medlem Kontrollkomiteen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1970-1982
 • Formann Kontrollkomiteen i Verdal Samvirkelag 1973-1986
 • Medlem Sentralkomiteen i den Internasjonale Kooperative Allianse 1976-1994
 • Formann U-hjelpsutvalget i Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1984-1988
 • Medlem Styret for Samvirke Forsikring 1986-1994
 • Formann Styret for Norges Kooperative Landsforening 1986-1994
 • Formann Representantskapet i Samvirkebanken 1987-1992
 • Formann Samvirkeutvalget i Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1988-1994

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Trønder Avisa/Steinkjer Trykkeri 1973-1986
 • Medlem Styret for Tiden Norsk Forlag A/S 1986-1987
 • Varaformann Representantskapet for Fokus Bank 1992-2000
 • Formann Styret for Røra Fabrikker A/S 1993-1995
 • Varaformann Representantskapet i DDB Fokus Invest A/S 1999-2001

Litteratur

 • Skartveit, Andreas: Verdenshungeren - og norsk jordbruk, Samlaget Oslo 1968