Ellingsen, Jan Arild

Ellingsen, Jan Arild (1958-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 2013-2017
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 09.10.1958 i Oslo, Oslo
 • Sønn av gartner Andres Ellingsen (1918-1970) og ergoterapeut Martha Ingrid Sveum (1922-2010)

Stortingsperioder

 • Representant nr 11 for Nordland, 2001 - 2005, FrP.
 • Representant nr 5 for Nordland, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 5 for Nordland, 2009 - 2013, FrP.
 • Representant nr 7 for Nordland, 2013 - 2017, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Andre nestleder, Justiskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Første nestleder, Justiskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Justiskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2009-2013

  Medlem, Den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli, 17.11.2011 - 08.03.2012

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2002 - 30.09.2003

  2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Europautvalget, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 29.11.2012 - 30.09.2013

  2013-2017

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2013 - 30.09.2014
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Andre vara innpisker, Fremskrittspartiet, 01.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Maskin/mekanikk ved Saltdal videregående skole 1975-1976
 • Sveis/konstruksjon ved Saltdal videregående skole 1976-1977
 • Bilfag I og II ved Asphaugen videregående skole 1977-1979
 • Ped.sem 1990-1991
 • 1. avd. spes.ped. ved Høgskolen i Bodø 1997-1998
 • Forsvarets høgskole, sjefskurs 2011

Fagbrev

 • Bilmekaniker 1979

Yrke

 • Reparatør hos Maskinservice & Co 1980-1983
 • Faglærer ved Saltdal videregående skole 1984-1987
 • Miljøarbeider ved Saltdal videregående skole 1987-1990
 • Faglærer ved Saltdal videregående skole 1990-1995
 • Miljøleder ved Saltdal videregående skole 1995-1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Saltdal Kommunestyre 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011, 2011-2015

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 1995-1999
 • Medlem Fylkesting, Nordland 1999-2001

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Vev-al-plast AS 1996-2002
 • Medlem Landsdelsutvalget 1999-2001
 • Medlem Styret for Vensmoen Eiendom AS 1999-2002
 • Medlem Styret for Vensmoen Studiesenter AS 2000-2002
 • Leder Styret for Salten kontrollutvalgsservice 2007-2011
 • Leder Styret for Salten kontrollutvalgsservice 2012-2015
 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret fra 2018

Tillitsverv i partier

 • Gruppeleder Saltdal FrP 1991-1999
 • Fylkessekretær Nordland FrP 1999-2001
 • Gruppeleder Nordland FrP 1999-2001
 • 1. varamedlem FrPs sentralstyre fra 2008