Eng, Jakob

Eng, Jakob (1937-2022)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 129 dager

Gå til bildegalleri

Eng, Jakob har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.06.1937 i Åkra, Rogaland
 • Død 02.11.2022
 • Sønn av sildesalter Thomas Emil Eng (1912-1988) og husmor Aslaug Helene Grindhaug (1915-1999)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 1973 - 1977, KrF.
 • Vararepresentant nr 4 for Rogaland, 1977 - 1981, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1981 - 1985, KrF.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Økonomisk gymnas 1955-1958
 • Cand.bedriftsøkonom, Bedriftsøkonomisk Institutt 1959-1961 (2-årig dagstudium)

Yrke

 • Ansatt i Charles Wolf 1961-1962
 • Ansatt i Norges Rutebileieres Forbund 1962-1965
 • Ansatt i Skudesneshavn Sparebank (SR Bank Skudeneshavn fra 1978) 1965-1984
 • Banksjef Skudesneshavn Sparebank 1966-1984
 • Daglig leder for Gassutvalget i Rogaland 1992-1996
 • Daglig leder for GassSenteret 1996-2004

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Karmøy Formannskap 1967-1971
 • Ordfører Karmøy Kommunestyre 1971-1973, 1975-1979, 1979-1981, 1982-1983, 1983-1984
 • Varaordfører Karmøy Kommunestyre 1981-1982
 • Medlem Karmøy Formannskap 1984-1987, 1995-1999
 • Medlem Karmøy Kommunestyre 1987-1991, 1991-1995, 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesutvalg, Rogaland 1975-1979
 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 1979-1983
 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 1983-1987
 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 1987-1991
 • Varamedlem Fylkesutvalg, Rogaland 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget 1968-1984
 • Formann Kommunenes samarbeids- og arbeidsmiljøutvalg 1968-1984
 • Formann Administrasjonsutvalget, Karmøy 1968-1971
 • Medlem Oljeutredningsutvalget, Karmøy 1972-1976
 • Medlem Oljeutvalget, Rogaland 1972-1974
 • Medlem Samferdselsnemnda, Rogaland 1972-1975
 • Medlem Regionplanrådet for Nord-Rogaland 1972-1975
 • Formann Plan- og byggekomiteen for Karmøy Rådhus 1974-1986
 • Formann Administrasjonsutvalget, Rogaland 1976-1979
 • Formann Hovedarbeidsmiljøutvalget 1976-1979
 • Formann Byggekomiteen for Karmøyhallen 1976-1979
 • Medlem stiftelsen Rogaland Studiesenter 1976-1979
 • Medlem Nærings- og sysselsettingsstyret 1980-1984
 • Medlem Europarådets kommunalkonferanse, Conference of Local and Regional Authorities of Europe 1980-2000
 • Medlem Europarådets kommunalkonferanse, Committee on Regional Problems and Regional Planning 1980-1984
 • Formann Kommunalutvalget 1980-1984
 • Medlem Skattekommisjonen av 1981 1981-1984
 • Medlem Regjeringens skattekommisjon 1981-1984
 • Medlem Styret for Karmøy Rådhus A/S 1982-1993
 • Overformynder 1982-1988
 • Medlem Europarådets kommunalkonferanse, Committee on Environment and Town Planning 1984-1988
 • Medlem Rådet for Rogalandsforskning 1984-1988
 • Medlem Hovedutvalget Miljø og næringsliv 1984-1992
 • Formann Hovedutvalget for næringsliv og samferdsel 1984
 • Medlem Styret for International Union of Local Authorities (IULA) 1984-1992
 • Medlem Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1985-1988
 • Medlem Utvalg om frivillige organisasjoner 1985-1987
 • Formann Styret for Karmøy Rådhus A/S fra 1986
 • Formann Kontrollutvalget, Karmøy 1987-1991
 • Medlem Europarådets kommunalkonferanse, Standing Committee 1989-1992
 • Medlem Styret for International Council of Environmental Initiatives (ICLES) 1990-1998
 • Medlem Committee on localdemocracy, laws and organisation of munierpolities and regions 1993-2000
 • Medlem Komiteen for Naturvernåret 1995
 • Medlem Generalforsamlingen i Haugaland kraft 2000-2003
 • Medlem Menighetsrådet

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Karmøy KrF 1969-1973
 • Medlem Styret for Rogaland KrF 1971-1975
 • Politisk nestformann Karmøy KrF 1971-1973
 • Politisk nestformann Rogaland KrF 1973-1975
 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1980-1983
 • Formann Rogaland KrF 1980-1983
 • Medlem KrFs kommunalpolitiske utvalg 1980-1990, 1999-2000
 • Leder KrFs kommunalpolitiske utvalg 1991-1998
 • Leder Karmøy KrF 1993-1994
 • Æresmedlem Rogaland KrF fra 2006

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Lønnsutvalget i Norske Kommuners Sentralforbund 1976-1980
 • Formann Karmøy Næringsråd 1977-1985
 • Medlem Norske Kommuners Sentralforbunds Administrasjonsutvalg 1980-1984
 • Medlem Norske Kommuners Sentralforbunds Arbeidsutvalg 1980-2000
 • Medlem Styret i Norske Kommuners Sentralforbund 1980-2000
 • Leder Kommunenes Sentralforbund 1984-1992 på heltid
 • Leder Norske Kommuners Sentralforbunds Administrasjonsutvalg 1984-1998
 • Medlem Kommunedata K/L 1988-1993
 • Leder Kommunedata K/L 1993-1999
 • Medlem NORSAS kompetansesenter for avfall og gjenvinning fra 1997
 • Medlems- og formannsverv kristent ungdoms- og foreningsarbeid i bedehus og kirke, i bedehusstyret og i Norsk Luthersk Misjonssambands kretsstyre

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Rogaland Sparebanklag og Vestlandske Bygdebanklag 1970-1976
 • Medlem Rogaland Sparebanklags strukturkomité 1972-1973
 • Formann Arbeidsutvalget for en fylkes-sparebank 1973-1974
 • Formann Styret for Entrepenørfirmaet Einar Jansen A/S 1985-1989
 • Formann Styret for Mesterhus, Trygve Jonnssen, Karmøy 1999-2002