Friis, Jakob Johan Sigfrid

Friis, Jakob Johan Sigfrid (1883-1956)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger) 1950-1953
Ansiennitet:
8 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Friis, Jakob Johan Sigfrid har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.04.1883 i Røros, Sør-Trøndelag
 • Død 12.12.1956
 • Sønn av direktør Jacob Pavels Friis (1827-1912) og Johanne Henriette Berg (1850-1924)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger), 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 3 for Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger), 1950 - 1953, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Universitets- og fagskolekomiteen, 13.12.1945 - 14.01.1948
  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 16.01.1948 - 10.01.1950
  Medlem, Protokollkomiteen, 16.01.1948 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Nestformann, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 10.07.1953 - 12.12.1953

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Varamedlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1900
 • Cand.philol. 1909

Yrke

 • Medarbeider i Socialdemokraten 1909-1912
 • Arkivar i Riksarkivet 1912-1915
 • Statsarkivar i Trondheim og medarbeider i Ny Tid 1915-1917
 • Arkivar i Statsarkivet i Oslo og medarbeider i Arbeiderbladet 1917-1922
 • Arbeiderbladets Pariskorrespondent 1923-1924
 • Redaktør i Rjukan arbeiderblad 1925-1928
 • Medarbeider i Norges kommunistblad 1928-1929
 • Lærer ved Vesten-universitetet, Moskva 1929-1930
 • Redaktør for Arbeidernes leksikon 1930-1936
 • Statsarkivar i Kristiansand 1934-1953

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Aker Kommunestyre 1919-1922
 • Medlem Kristiansand Bystyre 1937-1940

Offentlige verv

 • Medlem Statens telegramsensurkommisjon 1917-1918

Tillitsverv i partier

 • Arbeiderpartiets representant Kommunistiske Internasjonales eksekutivkomité 1920-1920, 1921-1921
 • Arbeiderpartiets representant Kominterns 2. kongress 1920-1920
 • Arbeiderpartiets representant Kominterns 3. kongress 1921-1921
 • Formann Kristiansand Arbeiderparti 1936-1937

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Bestyrelsen i Studentersamfundet 1901-1902 var også med i stiftelsen av Studentenes Friundervisning
 • Medlem Styret i En Verden 1950-1956

Andre administrative verv

 • Medstifter Bladet Orientering 1953

Litteratur

 • Friis, Jakob Johan Sigfrid: Mitt liv for arbeiderbevegelsen. Erindringer
 • Friis, Jakob Johan Sigfrid: Marcus Thrane, Kristiania 1917
 • Friis, Jakob Johan Sigfrid: Den moderne arbeiderbevegelse i Norge, 1918
 • Friis, Jakob Johan Sigfrid: Veien til det sociale demokrati, Kristiania 1919
 • Friis, Jakob Johan Sigfrid: Ti år - Arbeiderstyrets erfaringer, Oslo 1927
 • Friis, Jakob Johan Sigfrid: Den internasjonale finanskapitals provinser i Norge, 1928
 • Friis, Jakob Johan Sigfrid og Trond Hegna (red.): Arbeidernes leksikon, 6 bind, Arbeidermagasinets forlag Oslo 1932-36
 • Friis, Jakob Johan Sigfrid: Til 2. internasjonale?, Oslo 1938
 • Friis, Jakob Johan Sigfrid: Trotskismen - en giftplante?, 1938
 • Friis, Jakob Johan Sigfrid: Kristiansand gjennom 300 år, Kristiansand 1941
 • Friis, Jakob Johan Sigfrid: Stiftamtmenn i Kristiansand før 1814, Kristiansand 1941
 • Friis, Nils: Sogneprest Nils Friis Dagbok 1773-1814, Oslo 1942
 • Friis, J. A., og Søren Hielm Friis: Prost Søren Hielm Friis opptegnelser og Professor J. A. Friis dagbok, Oslo 1943
 • Friis, Jac Pavel: Direktør Jac Pavels Friis erindringer, Oslo 1944
 • Friis, Jakob Johan Sigfrid: Oppgjør med Tyskland og med vestmaktene, Oslo 1945
 • Friis, Jakob Johan Sigfrid: Historie og politikk; en orientering før riksrettsdebatten i Odelstinget, Oslo 1948
 • Friis, Jakob Johan Sigfrid: Kritikk av norsk utenrikspolitikk etter krigen, Oslo 1952
 • Friis, Jakob Johan Sigfrid: Gullsmeder på Sørlandet, Norsk Gullsmedforbund 1975