Fåne, Jan Erik

Fåne, Jan Erik (1965-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.09.1965 i Oslo, Oslo
 • Sønn av sveiser Anders Fåne (1924-2004) og husmor Petra N. Nilsen (1923-2002)

Stortingsperioder

 • Representant nr 15 for Akershus, 1989 - 1993, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Sekretær, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 23.10.1989 - 05.11.1992
  Medlem, Finanskomiteen, 05.11.1992 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium ved Oppegård videregående skole 1985
 • Fjernskriver-kurs ved Haakonsvern 1985
 • Befalskurs ved Haakonsvern 1986
 • Ex.phil. ved Universitetet i Oslo 1992
 • Grunnfag statsvitenskap ved Universitetet i Oslo 1992
 • Grunnfag offentlig rett ved Universitetet i Oslo 1993
 • Markedsføringsledelse ved BI 1994
 • Strategisk markedsføring ved BI 1997-1998

Yrke

 • Deltidsstilling i sportsforretning 1982-1984
 • Deltidsstilling i bank 1984-1985
 • Journalist i "Fremskritt" 1987
 • Redaksjonssekretær i "Fremskritt" 1987-1988
 • Redaktør i "Fremskritt" 1988-1990
 • Rådgiver i Geelmuyden.Kiese 1993-1998
 • Rådgiver og partner i Woldsdal & Partnere 1998-2003
 • Rådgiver i eget firma, Selterz Rådgivning 2003-2005
 • Rådgiver og partner i Brynhildsen Woldsdal PR fra 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oppegård Kommunestyre 1983-1986
 • Varamedlem Oppegård Formannskap 1986-1987
 • Medlem Oppegård Formannskap 1987-1989
 • Varamedlem Ullensaker Herredsstyre 1993-1995
 • Medlem Ullensaker Herredsstyre 1995-1997

Offentlige verv

 • Medlem Idretts- og friluftsnemnda, Oppegård 1984-1988
 • Medlem Kulturutvalget, Oppegård 1984-1988
 • Medlem Sosialutvalget, Oppegård 1984-1988
 • Nestleder Helse- og sosialutvalget 1988-1989
 • Medlem Hovedutvalget for Helse og Sosial, Ullensaker 1993-1997
 • Medlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling 2002-2006
 • Medlem Hovedutvalget for Helse og Sosial, Ullensaker 2003-2007
 • Medlem A/S Vinmonopolets kontrollutvalg 2004-2006

Tillitsverv i partier

 • Formann Oppegård FpU 1983-1986
 • Nestformann Oppegård FrP 1984-1985
 • Nestformann Akershus FpU 1984-1987
 • Formann Oppegård FrP 1985-1988
 • Varamedlem FpUs sentralstyre 1986-1988
 • Nestformann Akershus FrP 1987-1990
 • Gruppeleder FrPs kommunestyregruppe i Oppegård 1987-1989
 • Medlem FpUs programkomité 1988-1988
 • Medlem FrPs valgkamputvalg 1989-1989
 • Formann Mediautvalget 1989-1989
 • Formann FpU 1990-1992
 • Formann Landbrukspolitisk utvalg 1990-1990
 • Medlem Programkomiteen i Høyres Hovedorganisasjon 1999-2001
 • Medlem Styret i Ullensaker Høyre 2001-2003

Tillitsverv i organisasjoner

 • Kompanitillitsmann Rekruttskolen Madla 1985
 • Varamedlem Styret for Oppegård Boligbyggerlag 1988-1989

Andre administrative verv

 • Medlem Styre for Geelmuyden.Kiese Norge 1997-1998
 • Medlem Styre for Woldsdal & Partnere 1998-1999
 • Leder Styret for Selterz Rådgivning fra 2000
 • Medlem Styret for Brynhildsen Woldsdal fra 2005
 • Medlem Styret for Best Company fra 2006