Jansen, Jan Helge

Jansen, Jan Helge (1937-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1985-1989
Ansiennitet:
4 år, 5 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 01.07.1937 i Bergen, Hordaland
 • Sønn av selvstendig næringsdrivende Harald Jansen (1903-1985) og hjemmeværende Helene Valvatne (1906-1987)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 2 for Telemark, 1985 - 1989, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1957
 • Studieopphold Gøttingen 1960
 • Studieopphold Lund 1962
 • Studieopphold München 1965
 • Cand.theol., Universitetet i Oslo 1965
 • Practicum 1966

Yrke

 • Feltprest H. M. Kongens garde 1967
 • Kallskapellan Gjerpen menighet 1968-1982
 • Kapellan Gulset menighet 1982-2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Skien Bystyre 1971-1975, 1975-1979, 1991-1995, 1995-1999
 • Medlem Skien Formannskap 1979-1983, 1983-1985

Offentlige verv

 • Medlem Fylkeskulturnemnda, Telemark 1972-1979
 • Formann Kulturstyret, Skien 1979-1983
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Telemark 1980-1985
 • Viseformann Kulturstyret, Skien 1983-1985
 • Varamedlem Teaterrådet 1984-1987
 • Medlem Hovedutvalget for kultur og undervisning 1991-1999
 • Meddommer Tingretten, Skien 2003-2007

Tillitsverv i partier

 • Formann Telemark Høyre 1976-1986
 • Medlem Høyres sentralstyre 1976-1986

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Den konservative studentforening 1961
 • Formann Det norske studentersamfunn 1964
 • Formann Kirkelig Forum i Grenland 1969-1985