Johnsen, Jan

Johnsen, Jan (1925-1994)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 165 dager

Gå til bildegalleri

Johnsen, Jan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.07.1925 i Aurskog, Akershus
 • Død 10.11.1994
 • Sønn av elektriker Arnt Johnsen (1894-1963) og distriktsjordmor Magnhild Riiser (1892-1956)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1973 - 1977, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Forstutdannelse, skogskole

Yrke

 • Tømmersjef Jan Johnsen AS (ca. 1988-1994)
 • Tømmersjef i Skogbruksforeningen av 1950 fra 1970 (til ca. 1988)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Aurskog-Høland Kommunestyre 1967-1971
 • Medlem Aurskog-Høland Formannskap 1971-1975, 1975-1979, 1979-1983, 1983-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Akershus 1971-1975
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1982-1983

Offentlige verv

 • Medlem Komité for frigjøringsgjubileet, Aurskog-Høland 1970
 • Medlem Generalplannemnda, Aurskog-Høland 1972-1987
 • Medlem Fylkeskulturstyret, Akershus 1977-1980
 • Varamedlem Styret for Kjelle videregående skole 1980-1987
 • Varamedlem Vassforsyningsnemnda, Aurskog-Høland 1980-1983
 • Varamedlem Jordstyret, Aurskog-Høland 1980
 • Varamedlem Tiltaksnemnda, Aurskog-Høland 1980-1983
 • Medlem Aurskog Menighetsråd 1980-1987
 • Medlem Styret for Bjørkelangen videregående skole 1980-1982
 • Medlem Samferdselsstyret, Akershus 1981-1983
 • Medlem Administrasjonsstyret, Aurskog-Høland 1984-1987
 • Medlem Forhandlingsutvalget, Aurskog-Høland 1984-1987
 • Formann Styret for Aurskog-Høland sykehjem 1984-1987
 • Medlem Lagretten 1988-1994
 • Medlem Styret for kommuneskogene, Aurskog-Høland 1988-1994
 • Medlem Kontrollutvalget, Aurskog-Høland 1993-1994
 • Områdesjef Heimevernet

Tillitsverv i partier

 • Formann Aurskog-Høland Høyre 1969-1976, 1981-1982
 • Medlem Styret for Akershus Høyre 1972-1973

Tillitsverv i organisasjoner

 • Idrettsleder Romerike

Andre administrative verv

 • Formann Forstanderskapet ved Aurskog Sparebank 1977-1983
 • Medlem Representantskapet for Uni Storebrand ca. 1982-1986