Lothe, Jakob Mathias Antonson

Lothe, Jakob Mathias Antonson (1881-1975)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1950-1953
Ansiennitet:
26 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Lothe, Jakob Mathias Antonson har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.11.1881 i Gloppen, Sogn og Fjordane
 • Død 17.06.1975
 • Sønn av gardbruker Anton Jakobsen Lothe (1852-1932) og Anne Marie Absalonsdatter Røsæt (1853-1940)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 1925 - 1927, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1928 - 1930, V.
 • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1931 - 1933, V.
 • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1934 - 1936, V.
 • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1937 - 1945, V.
 • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1945 - 1949, V.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1950 - 1953, V.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  President, Lagtinget, 10.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  President, Lagtinget, 17.01.1950 - 10.01.1954

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Kirke- og skolekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 21.07.1949 - 09.12.1949

  1950-53

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Formann, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Nestformann, Den forberedende fullmaktskomité, 10.07.1953 - 12.12.1953

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Reglementskomiteen, 04.12.1945 - 18.02.1946
  Medlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950
  Medlem, Reglementskomiteen, 23.02.1949 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Reglementskomiteen, 11.01.1950 - 27.01.1950

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Formann gruppestyret, Venstre, 04.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Formann gruppestyret, Venstre, 11.01.1950 - 11.01.1951

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eksamen Volda lærarskule 1901
 • Norges Lærerhøyskole 1922-1923

Yrke

 • Lærer i Leikanger 1901-1902
 • Lærer i Gloppen 1902-1949
 • Gardbruker 1915-1940 (overtok odelsgarden i 1915)
 • Vikar ved Volda lærarskule 1923

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gloppen Kommunestyre 1916-1919, 1919-1922, 1922-1923, 1925-1928

Offentlige verv

 • Formann Skolestyret, Gloppen 1912-1929
 • Formann Rosendalskommisjonen 1929-1935
 • Medlem Styret for Firda gymnas og statsrealskule 1930-1959
 • Medlem Typeplannemnda for skulehus på bygdene 1939
 • Medlem Kirkeordningsnemnda 1945-1948
 • Medlem Administrasjonen for Hypotekbankens og Norges Småbruks- og Bustadbanks kontor, avdeling Bergen 1951-1957
 • Medlem A/S Vinmonopolets revisjonskomite
 • Medlem A/S Vinmonopolets råd

Tillitsverv i partier

 • Formann Sogn og Fjordane Venstrelag 1930-1945

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Nordfjord fylke av Det Norske totalavholdsselskap 1907-1912
 • Medlem Styret for Firda mållag 1918-1949
 • Varaformann Arbeidsutvalet i den fråhaldspolitiske landsnemnda 1939
 • Medlem Styret i Nordfjord foredragslag

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Nordfjord ungdomsskule 1923-1960