Pettersen, Jakob Martin

Pettersen, Jakob Martin (1899-1970)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1961-1965
Ansiennitet:
19 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Pettersen, Jakob Martin har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.04.1899 i Bergen, Hordaland
 • Død 08.02.1970
 • Sønn av fabrikkarbeider Johan Theodor Pettersen (1869-) og Sigrid Lilletvedt (1872-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Hordaland, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 1 for Hordaland, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 1 for Hordaland, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 1 for Hordaland, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 1 for Hordaland, 1961 - 1965, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 05.01.1952-18.07.1953, Knut Severin Jakobsen Vik møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 18.07.1953-10.01.1954, Gurid Almenningen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1954-22.01.1955, Gurid Almenningen møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1950-53

  Midlertidig varapresident, Odelstinget, 12.11.1951 - 11.12.1951

  1958-61

  Varapresident, Odelstinget, 18.01.1958 - 30.09.1959
  Visepresident, Odelstinget, 01.10.1959 - 30.09.1961

  1961-65

  Visepresident, Odelstinget, 06.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Vei- og jernbanekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 05.01.1952
  Formann, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 23.01.1950 - 05.01.1952
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 30.06.1950 - 05.01.1952

  1954-57

  Medlem, Sosialkomiteen, 27.01.1955 - 16.01.1956
  Medlem, Justiskomiteen, 16.01.1956 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.06.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Sekretær, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Sekretær, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Varamedlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950
  Medlem, Granskningsutvalget vedr. finansieringen av de politiske partier, 04.03.1949 - 08.07.1949

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1963 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1964 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 04.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1950 - 05.01.1952

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Samferdselsdepartementet, 05.01.1952 - 22.01.1955

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1915
 • Bergen tekniske skole, kjemiavdelingen 1917-1919

Yrke

 • Kjemiker ved karbid- og cyanamidfabrikken i Odda 1919-1921
 • Oppsyningsmann i Hordaland vegvesen 1922-1924
 • Kjemiker ved Odda Smelteverk 1924-1945
 • Kommunal kontorsjef i Odda 1945-1966

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Odda Kommunestyre 1928-1931, 1940-1945
 • Varaordfører Odda Kommunestyre 1931-1934, 1934-1937, 1937-1940
 • Ordfører Odda Kommunestyre 1945-1947

Offentlige verv

 • Formann Kommunebudsjettnemnda, Odda 1932-1945
 • Formann Kommunikasjonsnemnda, Odda 1932-1945
 • Formann Styret for Odda kommunale elektrisitetsverk 1932-1940
 • Formann Forsyningsnemnda, Odda 1939-1940
 • Formann Styret for Odda kommunale elektrisitetsverk 1945-1947
 • Medlem Komiteen til revisjon av vassdragslovgivningen av 1947 fra 1947
 • Medlem Statens samferdselsråd 1948
 • Medlem Komiteen av 1948 til å utrede konstitusjonelle spørsmål i forbindelse med aksjeselskaper hvor Staten har akseinteressene fra 1948
 • Formann Veglovkomiteen 1951-1957
 • Medlem Billighetserstatningsutvalget 1958
 • Medlem Billighetserstatningsutvalget 1962
 • Medlem Komiteen av 1964 til å utrede forskjellige spørsmål som gjelder rusdrikkloven av 5 april 1927 med tilleggslover fra 1964
 • Formann Utvalg som skal utrede den ambulerende virksomhet ved sykehusene
 • Medlem Styret for De Geologiske undersøkelser
 • Formann Styret for Geofysisk malmleting

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Odda Arbeiderparti 1931-1938

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret for Stortingets avholdslag 1956-1965
 • Formann Hovedstyret i Motorførernes avholdsforbund 1960
 • Formann Avholdsfolkets landsnemnd fra 1962
 • President Nordisk Union for Alkoholfri Trafikk 1964-1970
 • Formann Nordisk Nykterhetskommisjon 1966-1970
 • Medlem Hovedstyret i Motorførernes avholdsforbund
 • Tillitsverv Odda IOGT og i IOGT storlosje
 • Medlem Styret i Odda turn- og idrettslag
 • Distriktssekretær og distriktstemplar IOGT Hardanger
 • Formann og medlem Styret for Odda sanglag

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Odda folkeakademi
 • Formann Styret for Odda folkeakademi