Ryen, Jacob

Ryen, Jacob (1897-1958)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 8 dager

Gå til bildegalleri

Ryen, Jacob har avgått ved døden.

Finn informasjon etter