Tonning, Jan

Tonning, Jan (1940-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Bergen 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 3 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 15.04.1940

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Bergen, 1965 - 1969, A.
  • Vararepresentant nr 1 for Bergen, 1969 - 1973, A.

Verv

Offentlige verv

  • Medlem Husbankens avdelingsstyre i Bergen, 1982-1986
  • Varamedlem Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank, 1986-1990
  • Varamedlem Husbankens avdelingsstyre i Bergen 1990-1997