Flå, Jens P.

Flå, Jens P. (1923-2002)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1981-1985
Ansiennitet:
12 år, 1 dager

Gå til bildegalleri

Flå, Jens P. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.02.1923 i Rennebu, Sør-Trøndelag
 • Død 31.01.2002
 • Sønn av bonde Peder Jonsen Flå og husmor Marit Skjerve (1881-1934)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1969 - 1973, KrF.
 • Representant nr 7 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, KrF.
 • Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1977 - 1981, KrF.
 • Representant nr 9 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 14.06.1983
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Valgkomiteen, 14.06.1983 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1978 -

  1981-85

  Delegat, FNs generalforsamling, 1984 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1977-81

  Innpisker, Kristelig Folkeparti, 01.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1981 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Fredly folkehøgskole 1939-1940
 • Tomb jordbruksskole 1943-1945

Yrke

 • Gardsarbeider 1937-1939
 • Meieriarbeider, handelsbetjent og kontorassistent 1940-1943
 • Forretningsfører i Rennebu forsyningsnemnd 1945-1949
 • Gardbruker på Sugustad i Rennebu 1951-1975
 • Overtok farsgarden på Flå i Rennebu 1968
 • Medarbeider i Rennebu radio 1989-1996

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Hedersmerke M.A. 1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Rennebu Kommunestyre 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959
 • Ordfører Rennebu Kommunestyre 1959-1963, 1963-1965, 1967-1971, 1971-1973

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1959-1963
 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1963-1967
 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1967-1969
 • Medlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1969-1971
 • Medlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1971-1973

Offentlige verv

 • Jordskiftemann , Rennebu 1948-1960
 • Medlem Jordstyret, Rennebu 1948-1951
 • Medlem Fylkesskogrådet, Sør-Trøndelag 1965-1973
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag 1965-1973
 • Medlem Fylkeslønnsutvalget, Sør-Trøndelag 1969-1973
 • Medlem Utvalget til å utrede prisproblemene 1972-1973
 • Medlem Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1982-1985
 • Medlem Styret for Norges Postsparebank 1985-1989
 • Varamedlem Styret for Norges Postsparebank 1989-1992
 • Nestformann Rennebu menighetsråd (i 3 år)
 • Medlem Rennebu menighetsråd (i 6 perioder)
 • Formann Rennebu menighetsråd (i 11 år)

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Rennebu KrF 1946-1957, 1967-1969
 • Formann Rennebu KrF 1948-1951
 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag KrF 1968-1971
 • Varaformann Sør-Trøndelag KrF 1970-1971

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Rennebu handelssamlag 1958-1959
 • Medlem Styret i Det Norske Jord- og Myrselskap fra 1971
 • Æresmedlem Det Norske Jord- og Myrselskap fra 1989
 • Formann Rennebu indremisjonsforening

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Rennebu Sparebank 1964-1967

Litteratur

 • Flå, Jens P., Arnt Lånke og Birgit Foss: "Ein såmann gjekk ut" - misjonshistorie i Rennebu 1844-1994
 • Flå, Jens P., Marie Vik og Birgit Foss: "Grenden innved Trollheimen" Skardalen Nerskogen Lauvåsen, Snøfugl Rennebu 2000