Hauge, Jens Christian

Hauge, Jens Christian (1915-2006)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Hauge, Jens Christian har avgått ved døden.

Tilhører

Statsministerens kontor

Personlig sekretær
1945 -

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.05.1915 i Aker, Akershus
 • Død 30.10.2006
 • Sønn av fullmektig Johan Marius Hauge (1872-1940) og lærer Karen Johanne Aas (1876-1957)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Statsministerens kontor, 1945 -
  Statsråd, Forsvarsdepartementet, 05.11.1945 - 19.11.1951
  Statsråd, Forsvarsdepartementet, 19.11.1951 - 05.01.1952
  Statsråd, Justis- og politidepartementet, 22.01.1955 - 01.11.1955

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1933
 • Cand.jur. 1937

Yrke

 • Norsk dommer European Nuclear Energy Tribunal (OECD)
 • Dommerfullmektig 1938-1939
 • Eksamensmanuduktør ved Universitetet i Oslo 1939-1940
 • Prispolitifullmektig 1940-1941
 • Erstatningsdirektør 1945
 • Høyesterettsadvokat 1954
 • Juridisk rådgiver for Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) 1957-1958
 • Voldgiftsdommer International Chamber of Commerce, Paris 1973
 • Norsk voldgiftsdommer ved International Centre for settlement of investment disputes 1975-1985
 • Industridepartementets rådgiver og forhandler ved omstrukturering av norsk elektronikkindustri 1977
 • Den norske regjerings hovedforhandler ved forhandlingene med Volvo AB om et svensk-norsk Volvo 1978

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Aktiv i Milorgs ledelse 1941
 • Sjef for sentralledelsen i Milorg 1943-1945
 • Medlem av Hjemmefrontens utvalg for forberedelse av Landssviklovgivningen 1944
 • Medlem av Hjemmefrontens ledelse 1944-1945
 • Bevisinnsamling i Tyskland til Quisling-saken 1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Borgerdådsmedaljen i gull 1995

Verv

Offentlige verv

 • Formann Rasjonaliseringskomiteen av 1945 for departementenes virksomhet fra 1945
 • Medlem utredningsgruppe for statsministeren av en ordning med statssekretærer 1945 (sammen med Gunnar Bøe)
 • Nestformann Styrene for Raufoss Ammunisjonsfabrikker 1952-1982
 • Nestformann Styrene for Kongsberg Våpenfabrikk 1952-1983
 • Nestformann Styrene for Marinens Hovedverft 1952-1967
 • Medlem Statsselskapskommisjonen av 1953 fra 1953
 • Medlem preliminær utredningsgruppe for statsministeren om innføring av embedsverk for Statsminister og om departementsråder 1955
 • Medlem Styret for atomenergi i OECD 1956-1974 (norsk representant)
 • Medlem Statsselskapskommisjonen av 1957 fra 1957
 • Medlem Nordisk samarbeidsutvalg for atomenergi 1957-1970 (norsk representant)
 • Nestformann Atomenergirådet 1957-1972
 • Formann Atomlovkomiteen 1957-1964
 • Medlem Utbytteutvalget av 1959 fra 1959
 • Formann Teaterkomiteen av 1960 fra 1960
 • Formann Skandinavisk komite av 1961 om SAS' organisasjon og driftsformer fra 1961 (norsk representant)
 • Formann Utvalget for Forsvarets ledelse av 1963 fra 1963
 • Medlem Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråds forskningsutvalg av 1964 fra 1964
 • Formann Utvalget for Forsvarets regionale ledelse av 1967 fra 1967
 • Formann Styret i Den norske stats oljeselskap a.s 1972-1974
 • Formann Styret for Nationaltheatret 1972-1981
 • Formann Utvalg til utredning av de ansattes medbestemmelsesrett i statsselskaper av 1973 fra 1973

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Det norske Arbeiderpartis kontor 1952-1954

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Juristforeningen for studenter 1936
 • Medlem og formann Den norske Sakførerforenings permanente lovutvalg for statsforfatning m. v. 1960-1973
 • Medlem Arbeiderbevegelsens komité for gjennomføring av Det industrielle demokrati av 1961 (Aspengren-komiteen) 1961-1968

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Hjemmefrontmuseet 1962-1970
 • Formann Styret for SAS 1962-1983 norsk formann
 • Formann Styret for Det Norske Luftfartsselskap 1962-1983
 • Formann Styret for Radionette-konsernet 1971-1972
 • Medlem Styret for Tandberg-konsernet 1972-1978
 • Nestformann Styret for "Stiftelsen Fritt Ord" 1974-1980
 • Medlem Styret for Narvesen A/S 1974-1980
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Elektrisk Bureau A/S 1977-1980

Litteratur

 • Hauge, Jens Christian (red.): Gulblakt Gull. Juristforeningens Jubileumsskrift 1938
 • Artikler i fagtidsskrifter og aviser
 • Hauge, Jens Christian: Prisregulering og prishåndhevelse, Oslo 1941
 • Hauge, Jens Christian: "Skadeforsikring i Krisetider." Norsk forsikringsjuridisk Foreningspublikasjoner nr. 14, 1942
 • Hauge, Jens Christian: Det økonomiske rettsoppgjøret med landssvikerne, Oslo 1945
 • Hauge, Jens Christian: Vårt Forsvar, 1946
 • Hauge, Jens Christian: Nordisk demokrati, 1949
 • Hauge, Jens Christian: "Statsbedriftene, administrasjonen - Stortinget.", i Norsk Administrativt Tidsskrift, 1958
 • Hauge, Jens Christian: Frigjøringen, Oslo 1970 og 1994
 • Manuskripter, taler, avisartikler, fjernsyns- og radioprogrammer og notater med emne fra krigsårene og frigjøringen, Oslo 1988
 • Hauge, Jens Christian: Mennesker, Oslo 1989