Hoel, Jens Petter

Hoel, Jens Petter (1919-1979)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 180 dager

Gå til bildegalleri

Hoel, Jens Petter har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.06.1919 i Nittedal, Akershus
 • Død 02.04.1979
 • Sønn av forstmester Jens Hoel (1889-1966) og Maud Ambjørg Skedsmo (1894-1977)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1950 - 1953, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1958 - 1961, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1939
 • Kurs 1943-1960
 • Handelsskole 1945
 • Studerte sosiologi i Oslo og Helsinki 1958-1959

Yrke

 • Forsyningssjef i Nittedal kommune 1940-1942
 • Proviantforvalter i Norsk Veddrift 1942-1950
 • Forsyningssjef i Nittedal kommune 1945-1950

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nittedal Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963
 • Varamedlem Nittedal Kommunestyre 1963-1967
 • Medlem Nittedal Formannskap 1967-1971
 • Varamedlem Nittedal Formannskap 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1967-1971
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1975-1979

Offentlige verv

 • Medlem Delegasjon til Den første ungdomskonferanse 1951
 • Medlem Statens ungdomsråds kurskomite 1952
 • Medlem Statens ungdomsråd 1953-1957
 • Formann Statens ungdomsråds kurskomite 1954-1957
 • Medlem Heimevernets Landsstyre 1958-1969

Tillitsverv i partier

 • Stifter Nittedal Unge Høyre 1949-1949
 • Landssekretær Unge Høyres landsforbund 1950-1960
 • Formann Nittedal Høyre 1957-1959, 1963-1964
 • Medlem Høyres landsstyre 1966-1970

Tillitsverv i organisasjoner

 • Generalsekretær Oslo kolonialkjøpmenns forening 1960-1979

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Norsk Kjøpmannsregnskap A/S