Haugland, Jens

Haugland, Jens (1910-1991)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1969-1973
Ansiennitet:
19 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Haugland, Jens har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.04.1910 i Bjelland, Vest-Agder
 • Død 02.05.1991
 • Sønn av gardbruker Nils Haugland (1879-1967) og Anna Mjaaland (1887-1981)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Vest-Agder, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 1 for Vest-Agder, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1961 - 1965, A. (01.10.1961 - 01.03.1962)
 • Representant nr 1 for Vest-Agder, 1961 - 1965, A. (02.03.1962 - 30.09.1965)
 • Representant nr 1 for Vest-Agder, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 5 for Vest-Agder, 1969 - 1973, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 01.11.1955-10.01.1958, Trygve Hanssen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1958-30.09.1961, Salve Andreas Salvesen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1961-28.08.1963, Salve Andreas Salvesen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 25.09.1963-30.09.1965, Salve Andreas Salvesen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1965-12.10.1965, Olav Tonning Munkejord møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 01.11.1955
  Medlem, Justiskomiteen, 22.01.1954 - 01.11.1955

  1961-65

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 28.08.1963 - 25.09.1963

  1965-69

  Medlem, Justiskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Formann, Justiskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1955
  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 01.11.1955
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1955 -

  1961-65

  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1962 -

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Justis- og politidepartementet, 01.11.1955 - 28.08.1963
  Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 25.09.1963 - 12.10.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1932
 • Cand.jur. 1936

Yrke

 • Juridisk sekretær hos finansrådmannen i Stavanger (i omtrent 2 år)
 • Dommerfullmektig i Ryfylke (i omtrent 1 år)
 • Advokatfullmektig i Stavanger 1937-1938
 • Sakfører i Kristiansand 1943-1944
 • Politifullmektig i Kristiansund 1945
 • Høyesterettsadvokat 1951
 • Sakførerforretning i Kristiansand fra 1951
 • Sorenskriver i Setesdal 1968-1980
 • Bonde på farsgarden i Bjelland fra 1973
 • Egen praksis som høyesterettsadvokat i Bjelland 1980-1991

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Legasjonssekretær ved disiplinærrådet i Stockholm under siste del av krigen

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kristiansand Formannskap 1945-1947, 1947-1951, 1951-1954

Offentlige verv

 • Medlem Overligningsnemnda, Kristiansand 1950-1954
 • Medlem Bygningsrådet, Kristiansand 1950-1954

Tillitsverv i partier

 • Formann Bjelland Arbeidarparti 1930-1933
 • Medlem Styret i Kristiansand arbeiderparti 1950-1954

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Kristiansand bolig- og byggelag 1947-1953
 • Juridisk rådgiver Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1954-1955
 • Formann Den norske Hellaskomiteen 1968-1970
 • Medlem Styret i Noregs Mållag 1975-1977

Litteratur

 • Bokanmelder i Dagbladet Sørlandet 1945-55
 • Fast gjestekommentator i dagbladet Fædrelandsvennen fra 1980
 • Haugland, Jens: Juntaen ut av Nato, Oslo 1970
 • Haugland, Jens: Dagbok frå Kongens råd, Oslo 1986
 • Haugland, Jens: Dagbok frå Løvebakken: Fragmenter av eit politisk liv, Samlaget Oslo 1988
 • Haugland, Jens og Alf Nordhus: Bølgjer i retten: frå jussens muntre bakgard, Samlaget Oslo 1989