Jensen, Jentoft

Jensen, Jentoft (1901-1953)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 35 dager

Gå til bildegalleri

Jensen, Jentoft har avgått ved døden.

Finn informasjon etter