Jenssen, Jens Martin Arctander

Jenssen, Jens Martin Arctander (1885-1968)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Østfold og Akershus fylker (Drøbak, Fredrikstad, Halden, Moss, Sarpsborg) 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Jenssen, Jens Martin Arctander har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 28.07.1885 i Evenes, Nordland
 • Død 03.10.1968
 • Sønn av gårdbruker Jens Petter Pedersen og Anne Bendigte Pedersdatter

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Kjøpstedene i Østfold og Akershus fylker (Drøbak, Fredrikstad, Halden, Moss, Sarpsborg), 1945 - 1949, NKP.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  Varapresident, Lagtinget, 10.12.1945 - 13.01.1947

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Formann, Universitets- og fagskolekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 21.07.1949 - 09.12.1949

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1904
 • Cand.philol. 1911
 • Studier i utlandet 1913
 • Studier i utlandet 1919
 • Studier i utlandet 1924

Yrke

 • Lærer i folkeskolen 1904-1905
 • Adjunkt i Vadsø 1912-1915
 • Lektor i Fredrikstad 1915-1931
 • Rektor ved Sarpsborg kommunale høyere almenskole 1931-1955

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Fredrikstad Formannskap 1919-1922, 1922-1925

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Fredrikstad kommunale kinomatografer 1920
 • Medlem Tilsynskomiteen for de kommunale bygninger og tomter 1920-1926
 • Medlem Innstillingskomite for alderdoms-, enke- og invalidepensjon 1923-1926
 • Varaformann Tilsynsnemnda for arbeidskontoret, Fredrikstad 1924-1927
 • Medlem Folkebibliotekets bokutvalg 1925
 • Formann Tilsynsnemnda for arbeidskontoret, Fredrikstad 1927-1931
 • Formann Bibliotekstyret 1932-1943
 • Formann Sarpsborg folkeopplysningsråd 1933-1943
 • Formann Skolestyret 1945-1951
 • Formann Bibliotekstyret 1945-1951
 • Formann Sarpsborg folkeopplysningsråd 1945-1946
 • Medlem Kringkastingsrådet 1947-1951

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Filologenes og realistenes landsforening 1925-1931
 • Formann Filologenes og realistenes forening 2. krets 1925-1934
 • Ordfører Representantskapet i Norsk lektorlag 1930-1934
 • Medlem Styret i Østfold avdeling av fortidsminnemerke-foreningen 1934-1950
 • Medlem Sentralstyret i Norsk lektorlag 1934-1937
 • Medlem Styret i Kultur og minne, Sarpsborg 1937-1944
 • Medlem Styret for Sarpsborg avdeling av foreningen Norden 1946-1948
 • Medlem Hovedstyret i foreningen "Norden" 1949-1950