Lund, Jenny

Lund, Jenny (1916-1998)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1965-1969
Ansiennitet:
8 år, 240 dager

Gå til bildegalleri

Lund, Jenny har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.02.1916 i Ålen, Sør-Trøndelag
 • Død 17.08.1998
 • Datter av skomaker og sersjant Rasmus Saksgård (1867-1948) og husmor Marie Bengtzon (1878-1960)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1954 - 1957, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1961 - 1965, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1965 - 1969, A.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 28.04.1956 etter Amund Rasmussen Skarholts død.
 • Møtte fast som representant 11.01.1958-30.09.1961 for Nils Kristian Lysø.
 • Møtte fast som representant 01.10.1961-28.08.1963 for Nils Kristian Lysø.
 • Møtte fast som representant 01.10.1965-12.10.1965 for Olav Gjærevoll.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Sosialkomiteen, 14.05.1956 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Sosialkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Sosialkomiteen, 13.10.1961 - 28.08.1963

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse korrespondansekurs og kurs innen arbeiderbevegelsens organisasjoner
 • Med i nordisk studieuke i København og Tyskland (Berlin/Bonn) 1957-1958

Yrke

 • Husmor
 • Hushjelp i Trondheim 1932-1941
 • Ansatt i bokbinderi 1941-1943
 • Medeier av firma for produksjon av sports-artikler 1953-1975

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Straffeprosesslovkomiteen 1957-1969
 • Leder Eldrerådet, Ålen 1982-1986
 • Medlem Sosialstyret
 • Formann Tiltaksnemnda, Ålen

Tillitsverv i partier

 • Medlem Medlem av Graftås Arbeiderungdomslag fra 1931
 • Formann Graftås arbeiderkvinnelag 1936 (stod også som stifter av laget i 1936)
 • Formann Ålen arbeiderpartis kvinneutvalg 1950-1956 (stod også som stifter av kvinneutvalget i 1950), sekretær (i perioder)
 • Medlem Sør-Trøndelag Arbeiderpartis kvinneutvalg 1953-1956
 • Medlem Styret for Arbeidernes ungdoms forening (AUF) i Ålen (i flere perioder. Arbeiderlagets representant)
 • Medlem Trondheim A.U.L. (1932/33)

Tillitsverv i organisasjoner

 • Stifter Ålen pensjonistforening