Stoltenberg, Jens

Stoltenberg, Jens (1959-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 2013-2017
Ansiennitet:
25 år, 209 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 16.03.1959 i Oslo, Oslo
 • Sønn av pensjonist Thorvald Stoltenberg (1931-2018) og ekspedisjonssjef Karin Heiberg (1931-2012)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 5 for Oslo, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 1 for Oslo, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 2 for Oslo, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 1 for Oslo, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 1 for Oslo, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 1 for Oslo, 2013 - 2017, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 22.11.1991-30.09.1993 for Bjørn Tore Godal.
 • Medlem av Regjeringen 07.10.1993-25.10.1996, Anders Hornslien møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 25.10.1996-30.09.1997, Inger Lise Husøy møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1997-17.10.1997, Anders Hornslien møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 17.03.2000-30.09.2001, Anders Hornslien møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2001-19.10.2001, Ragnar Bøe Elgsaas møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 17.10.2005-30.09.2009, Truls Wickholm møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2009-30.09.2013, Håkon Haugli møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2013-16.10.2013, Truls Wickholm møtte som representant.
 • Uttreden 16.06.2014-30.09.2014, Truls Wickholm møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Sosialkomiteen, 26.11.1991 - 30.09.1993

  1997-2001

  Leder, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1997 - 22.02.2000
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 17.03.2000
  Medlem, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 22.02.2000 - 17.03.2000

  2001-2005

  Medlem, Utenrikskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Valgkomiteen, 01.11.2001 - 30.09.2005

  2013-2017

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.10.2013 - 16.06.2014
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.10.2013 - 16.06.2014
  Medlem, Finanskomiteen, 02.10.2014 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Medlem, Europautvalget, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005

  2013-2017

  Medlem, Europautvalget, 17.10.2013 - 16.06.2014

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 17.10.1997 - 16.02.2000
  Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 16.02.2000 - 17.03.2000

  2001-2005

  Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 19.10.2001 - 30.09.2005

  2013-2017

  Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 16.10.2013 - 16.06.2014

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Miljøverndepartementet, 12.11.1990 - 22.11.1991
  Statsråd, Nærings- og energidepartementet, 07.10.1993 - 25.10.1996
  Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 25.10.1996 - 17.10.1997
  Statsminister, Statsministerens kontor, 17.03.2000 - 19.10.2001
  Statsminister, Statsministerens kontor, 17.10.2005 - 16.10.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eksamen videregående skole 1978
 • Cand.oecon. 1987

Yrke

 • Journalist på deltid i Arbeiderbladet 1979-1981
 • Konsulent Forskningsavdelingen Statistisk Sentralbyrå 1989-1990
 • Foreleser sosialøkonomi Universitetet i Oslo 1989-1990
 • Generalsekretær i NATO fra 2014

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Barnehelseprisen 2005
 • Willy Brandt-prisen 2013

Verv

Offentlige verv

 • Observatør FNs Generalforsamling 1984
 • Leder Mannsrolleutvalget 1986-1987
 • Medlem Mannsrolleutvalget 1987-1990
 • Medlem Forsvarskommisjonen av 1990 1990-1992
 • Leder Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør 1990-1992
 • Nestleder Forum for verdiskaping 1993-1996
 • Medlem Styret for Vaksinefondet 2002-2005
 • FNs spesialutsending for klima fra 2014

Tillitsverv i partier

 • Medlem AUFs sentralstyre 1979-1989
 • Informasjonssekretær Oslo A 1981-1981
 • Medlem DNAs sentralstyre 1985-2014
 • Visepresident Sosialistiske ungdomsinternasjonalen (IUSY) 1985-1989
 • Leder AUF 1985-1989
 • Leder Oslo A 1990-1992
 • Nestleder DNA 1992-2002
 • Leder DNA 2002-2014

Litteratur

 • Stoltenberg, Jens og Thorvald Stoltenberg : Samtaler, Aschehoug Oslo 2009
 • Alstadheim, Kjetil: Klimaparadokset, Aschehoug Oslo 2010
 • Viksveen, Thor: Jens Stoltenberg - Et portrett, Pax forlag Oslo 2011
 • Stoltenberg, Jens: Min historie, Gyldendal Oslo 2016