Steffensen, Jens Olai

Steffensen, Jens Olai (1891-1961)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1954-1957
Ansiennitet:
24 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Steffensen, Jens Olai har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.03.1891 i Bø, Nordland
 • Død 17.10.1961
 • Sønn av fisker og småbruker Mons Iver Steffensen (1854-1925) og Birgitte Andrine Jensen (1860-1954)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Nordland, 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 2 for Nordland, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 1 for Nordland, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 2 for Nordland, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 2 for Nordland, 1954 - 1957, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Formann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Formann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Formann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1954-57

  Medlem, Spesialkomité om Statsselskapskommisjonen av 1955, 15.11.1955 - 17.06.1957

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 04.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Drev fiske 1904-1906
 • Anleggsarbeider 1906
 • Drev fiske 1907-1913
 • Anleggsarbeider 1913-1923
 • Drev fiske 1924-1934
 • Egen båt fra 1930
 • Inspektør for Andøya, Troms og Finnmark i Den norske stats Fiskeribank fra 1938

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bø Kommunestyre 1925-1928
 • Varaordfører Bø Kommunestyre 1934-1937, 1937-1941
 • Ordfører Bø Kommunestyre 1945-1945

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Bø 1922-1924
 • Medlem Ligningsnemnda, Bø 1925-1927
 • Nestformann Ligningsnemnda, Bø 1928
 • Formann Ligningsnemnda, Bø 1929-1930
 • Medlem Ligningsnemnda, Bø 1931-1932
 • Medlem Komiteen om rentefrie lån til fornyelse av fiskeriflåten av 1936 fra 1936
 • Medlem Komiteen om finansiering av fiskerinæringen av 1937 fra 1937
 • Medlem komite angående nye ervervsmuligheter innen fiskerinæringen av 1939 fra 1939
 • Medlem komite angående fiskernes krigsskade og om fiskets modernisering av 1947 fra 1947
 • Medlem Trålerlovkommisjonen 1949-1950
 • Formann Styret for Statens fryseri, Melbu 1949-1961

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Bø arbeiderparti fra 1928
 • Varamedlem Arbeiderpartiets landsstyre fra 1936

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Kirkenes kooperative forening 1914-1918
 • Formann Kirkenes samorganisasjon 1917-1919
 • Formann Norges fiskarlag 1937-1941
 • Formann Norges fiskarlag 1945-1951
 • Formann Styret for Norges råfisklag 1952-1961

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for "Folkets frihet" 1914-1918
 • Sekretær "Nordens klippe", Kirkenes 1916-1920
 • Formann Representantskapet for Fiskernes Bank 1949-1961

Litteratur

 • Nordgård, Johan: Jens Steffensen i Norsk Fiskeripolitikk etter 1945 med hovedvekt på hans rolle i trålfiske- og notfiskestriden