Wisløff, Jens Juell

Wisløff, Jens Juell (1921-1998)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 3 dager

Gå til bildegalleri

Wisløff, Jens Juell har avgått ved døden.

Finn informasjon etter