Finstad, Jonny

Finstad, Jonny (1966-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Nordland 2017-2021
Ansiennitet:
4 år, 13 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 19.05.1966 i Vestvågøy, Nordland
 • Sønn av pensjonist Erling Finstad (1934-) og pensjonist Bjørghild Finstad (1941-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 2013 - 2017, H.
 • Representant nr 6 for Nordland, 2017 - 2021, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2017-2021

  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Leknes barne- og ungdomsskole 1972-1981
 • Grunnskolen 1973-1982
 • Vestvågøy videregående skole, byggfag 1981-1983
 • Tømrerlinja/glassmesterlærling 1982-1986
 • Folkeuniversitetet, Leknes, Mesterbrevutdanning glassmester 1992-1994
 • Mesterutdanning 1992-1993

Lærlingepraksis

 • Finstad Glass A/S 1983-1986

Fagbrev

 • Glassmester 1989
 • Glassmester-svenn 1992

Yrke

 • Eier/daglig leder Finstad Glass A/S 1983-2007
 • Eier / daglig leder / glassmester, Finstad Glass A/S 1983-2014
 • Eier, Brødrene Finstad Produkter 1985-1994
 • Eier, Finstadgården A/S 2000-2014
 • Lofotbyraaet A/S 2016

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vestvågøy Kommunestyre 1999-2003, 2003-2007
 • Ordfører Vestvågøy Kommunestyre 2007-2011, 2011-2015
 • Medlem Vestvågøy Formannskap 2015-2017, 2015-2019

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Nordland 2011-2015
 • Varamedlem Fylkesting, Nordland 2011-2015

Offentlige verv

 • Styreverv Husbanken Nordland 2009-2011
 • Styremedlem Nordland Husbanken 2009-2011
 • Medlem Regional samarbeidsnemnd Nordlandssykehuset 2009-2014
 • Medlem Lofotrådet 2011-2013
 • Regionrådsleder Lofotrådet 2013-2015
 • Leder Lofotrådet 2013-2015
 • Jurymedlem Hålogaland lagmannsrett 2015-2016
 • Meddommer Nordland 2015
 • Styremedlem Regionalt samhandlingsråd Nordlandssykehuset, Bodø

Tillitsverv i partier

 • Kommunestyremedlem Vestvågøylista 1999-2007
 • Medlem Vestvågøy Høyre 2007-2018
 • Styremedlem Vestvågøy Høyre 2007-2017
 • Medlem styret i Vestvågøy Høyre 2007-2017
 • Medlem Høyres kommunalutvalg 2009-2015
 • Vara Fylkestinget Nordland Høyre 2011-2015
 • Medlem Sentralstyret i Høyre 2013-2017
 • Leder Nordland Høyre 2013-2017
 • Partileder Nordland Høyre 2013-2017
 • Medlem Høyres Sentralstyre 2013-2017
 • Medlem Høyres distriktsutvalg 2013-2018
 • Medlem Høyre distriktspolitiske utvalg 2015-2015
 • Medlem Fylkesstyret Nordland Høyre 2017-2017

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Leknes fotballklubb 2015-2017

Andre administrative verv

 • Styreleder Egne selskaper 1986-2014
 • Leder Styret for Finstad Glass A/S 1994-2013
 • Leder Styret for Finstadgården 2000-2013
 • Medlem Styret for Vestvågøy næringsforening 2003-2007
 • Styremedlem Leknes næringsforening 2003-2007
 • Medlem Styret for Vestvågøy kystrederi 2007-2015
 • Styremedlem Vestvågøy kystrederi 2008-2016
 • Styremedlem Nordland Havfiske 2009-2012
 • Medlem Styret for Nordland Havfiske AS 2009-2012
 • Styreleder Lofoten Matpark 2011-2017
 • Leder Styret for Lofoten Matpark 2012-2017
 • Styreleder Vestvågøy ASVO 2015
 • Leder Styret for Vestvågøy ASVO 2015
 • Styreleder/eier Lofotbyraaet 2016