Lislelid, Jonn Gunnar

Lislelid, Jonn Gunnar (1959-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vestfold 2013-2017

Gå til bildegalleri