Mo, Jakob Godtfred

Mo, Jakob Godtfred (1889-1986)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Aust-Agder 1950-1953

Gå til bildegalleri

Mo, Jakob Godtfred har avgått ved døden.

Finn informasjon etter