Holte, Jørgen

Holte, Jørgen (1944-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1997-2001
Ansiennitet:
6 år, 153 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 16.05.1944 i Volda, Møre og Romsdal
 • Sønn av bonde/fisker Johan Holte (1904-1986) og bonde/husmor Lovise Johanne Flote (1903-1998)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Møre og Romsdal, 1993 - 1997, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1997 - 2001, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 17.10.1997-17.03.2000 for Gudmund Restad.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000
  Varamedlem, Valgkomiteen, 26.03.1999 - 17.03.2000

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Delegat, FNs generalforsamling, 1996 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 17.10.1997 - 17.03.2000

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøgskole 1960
 • Agronomutdanning Lyngdal landbruksskule 1962-1964
 • Frogner kommunale handelsskole 1969

Yrke

 • Agronom ved Lyngdal Jordbruksskole 1965-1968
 • Salgsrepresentant Eiksmaskin Oslo 1968-1970
 • Avdelingsleder Vestlandske Salslag, Ålesund 1970-1979
 • Bonde fra 1973
 • Produksjonsrettleder Volda Meieri 1979-1981
 • Jørgen Holte Rådgivning og Distriktsutvikling fra 2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Volda Kommunestyre 1975-1979, 1979-1983

Offentlige verv

 • Domsmann Tingretten, Sunnmøre fra 2003
 • Medlem Kontrollutvalget, Volda fra 2003

Tillitsverv i partier

 • Fylkesformann Vest-Agder Senterungdom 1966-1968
 • Formann Oslo Senterungdom 1968-1969
 • Medlem Sentralstyret i Senterungdommens Landsforbund 1968-1971

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Møre og Romsdal Bondelag 1980-1981
 • Fylkesformann Møre og Romsdal Bondelag 1981-1988
 • Medlem Styret i Norges Bondelag 1987-1988
 • 2. nestleder Norges Bondelag 1988-1993
 • Medlem Styringsgruppa for Markedsføring av Bygdeturisme under NORTRA 1989-1993
 • Medlem Styringsgruppa for To pris, Norske Melkeprodusenters Landsforbund (N.M.L) 1989-1993
 • Rådsordfører Kompetansesenteret for bygdeturisme, Røros 1989-1993
 • Medlem Norsk støttekomite for the Abraham Centre in the Gaza Strip 1997-2000

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Sunnmørsbanken, Volda 1978-1988
 • Formann Styret for Sunnmørsbanken, Volda 1988-1990
 • Medlem Representantskapet for Forenede Forsikring 1988-1992
 • Medlem Styret for Olavsfondet 1995
 • Medlem Styret for Folkestad Kulturhus BA 2002-2007
 • Leder Styret for Folkestad Kraftverk AS fra 2003
 • Medlem Styret for Den Norske Matfestivalen fra 2005
 • Medlem Styret for Brødrene Dale AS fra 2005
 • Medlem Styret for Stiftelsen Sunnmøre Museum fra 2006
 • Formann Styret for Nordvest Kompetanse Eigedom A/S fra 2007