Storum, Jahn

Storum, Jahn (1926-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Bergen 1958-1961

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter