Olsen, Jan Henry T.

Olsen, Jan Henry T. (1956-2018)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Olsen, Jan Henry T. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.08.1956 i Bergen, Hordaland
 • Død 10.07.2018
 • Sønn av skipper Jan Harald Olsen og hjelpepleier Anna Tungeland

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Fiskeridepartementet, 04.09.1992 - 25.10.1996

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Økonomisk gymnas, Tromsø 1976
 • Juridicum 1. avdeling, Tromsø 1977-1978
 • Samfunnsvitenskap grunnfag, Tromsø 1980
 • Samfunnsvitenskap mellomfag, Tromsø 1981
 • Sosialøkonomi grunnfag, Tromsø 1982
 • Sosialøkonomi mellomfag, Oslo 1983
 • Kurs på Bedriftsøkonomisk Institutt 1984

Yrke

 • Ekstravakter som pleiemedhjelper på sykehjem og psykiatriske sykehus 1976-1978
 • Journalist Andøya Avis, Nordlys og NRK 1979
 • Journalist Andøya Avis, Nordlys og NRK 1981-1982
 • Vitenskapelig assistent Universitetet i Tromsø (olje og samfunn) 1983-1984
 • Økonomikonsulent Fiskeindustriens Landsforening 1984-1986
 • Administrerende sekretær Troms Fiskarfylking 1986-1990
 • Informasjonssjef Norsk Hydro fra 1990
 • Seniorkonsulent i Bedriftskompetanse fra 1996
 • Direktør for Biosoft AS fra 1997
 • Administrerende direktør i Tromsø idrettslag 2003-2004
 • Fylkesarbeidssjef i Aetat, Troms 2005
 • Prosjektmedarbeider ved North Norway i Brussel 2005-2006
 • Spesialrådgiver i Storebrand fra 2006

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Troms 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Troms 1987-1991
 • Fylkesordfører Fylkesting, Troms 1991-1992

Offentlige verv

 • Leder Fylkesskolestyret, Troms 1987-1991
 • Leder Likestillingsutvalget, Troms 1987-1991
 • Leder Plan- og næringsutvalget, Troms 1992
 • Medlem Styret for Universitetet i Tromsø fra 2002

Tillitsverv i partier

 • Leder Troms AUF 1982-1982
 • Medlem DNAs Europautvalg 1988-1990
 • Leder DNAs ad hoc-utvalg om fiskeripolitikk 1992-1992

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Rådsforsamlingen Opplysningsutvalget Norge-EF 1988-1990

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Den norske Creditbank, avdeling Tromsø 1985-1987
 • Medlem Styret for Sparebanken Nord, Tromsø 1988-1989
 • Medlem Styret for Sparebanken Nord-Norge 1989
 • Medlem Styret for Norsk Informasjonsteknologi (NIT) 1991-1992
 • Formann Styret for Intrafish 1997
 • Leder Styret for Burøysundbruket AS fra 1998
 • Medlem Styret for Tromsø barnehagedrift AS 1998