Wiik, Johan

Wiik, Johan (1885-1970)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 1954-1957
Ansiennitet:
30 år, 1 dager

Gå til bildegalleri

Wiik, Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.03.1885 i Fosnes, Nord-Trøndelag
 • Død 03.10.1970
 • Sønn av tømmermann, småbruker Tarald Helgesen Wiik (1823-1917) og Olea Hatland (1844-1922)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 1928 - 1930, A.
 • Representant nr 5 for Nord-Trøndelag, 1931 - 1933, A.
 • Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1954 - 1957, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  Midlertidig visepresident, Stortinget, 22.03.1947 - 30.04.1947
  Midlertidig visepresident, Odelstinget, 06.12.1947 - 13.12.1947
  Visepresident, Odelstinget, 12.01.1948 - 10.01.1949
  Visepresident, Stortinget, 11.01.1949 - 10.01.1950

  1950-53

  Visepresident, Stortinget, 17.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Visepresident, Stortinget, 16.01.1954 - 10.01.1957

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Formann, Fullmaktskomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Vei- og jernbanekomiteen, 13.12.1945 - 16.03.1948
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 16.03.1948 - 10.01.1950
  Formann, Den forberedende fullmaktskomité, 21.07.1949 - 09.12.1949

  1950-53

  Formann, Fullmaktskomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Formann, Den forberedende fullmaktskomité, 10.07.1953 - 12.12.1953

  1954-57

  Formann, Fullmaktskomiteen, 11.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Formann, Den forberedende fullmaktskomité, 22.03.1957 - 09.12.1957

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 29.05.1946 - 10.01.1950
  Medlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1957 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Fortsettelsesskole
 • Namdal folkehøgskole

Yrke

 • Fisker og seilte i kystfart
 • Maskinagent
 • Gårdbruker
 • Losse- og lastearbeider i Namsos 1910
 • Forretningsfører i Namdalens sosialdemokrat 1918-1919

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Namsos Formannskap 1922-1925, 1931-1934, 1934-1937, 1937-1940
 • Varaordfører Namsos Kommunestyre 1925-1926
 • Ordfører Namsos Kommunestyre 1927-1928

Offentlige verv

 • Forliksmann fra 1921
 • Varamedlem Hovedstyret for statsbanene 1933-1948
 • Medlem Trafikkrådkomiteen av 1934 fra 1934
 • Medlem Befalsordningskomiteen av 1938 fra 1938
 • Medlem Rådet for Den Norske Stats Husbank fra 1946
 • Medlem Jordlovkomiteen av 1947 fra 1947
 • Medlem Hovedstyret for statsbanene 1948
 • Formann Rådet for Den Norske Stats Husbank fra 1949
 • Formann Utvalget til revisjon av statsbudsjettet av 1949 fra 1949
 • Medlem Samferdselsrådet av 1947
 • Medlem Namsos overformynderi
 • Medlem Havnestyret, Namsos
 • Medlem og formann Styret for kretssykekassen
 • Medlem Forliksrådet, Namsos
 • Medlem Kommunikasjonskomiteen, Namsos
 • Medlem Fylkesstyret i Nord-Trøndelag kretssykekasse

Tillitsverv i partier

 • Formann Namsos Arbeiderparti 1926-1927

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Namsos faglige samorganisasjon
 • Formann Namsos kaiarbeiderforening medstifter av foreningen i 1912
 • Medlem Forretningsutvalget i Namsos faglige samorganisasjon