Alvheim, John I.

Alvheim, John I. (1930-2005)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 2001-2005
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Alvheim, John I. har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 21.05.1930 i Hjelme, Hordaland
 • Død 05.12.2005
 • Sønn av fisker og småbruker Joakim Knutsen Alvheim (1893-1958) og husmor Ingeborg Larsen (1895-1972)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Telemark, 1973 - 1977, KrF.
 • Representant nr 5 for Telemark, 1989 - 1993, FrP.
 • Representant nr 8 for Telemark, 1993 - 1997, FrP.
 • Representant nr 3 for Telemark, 1997 - 2001, FrP.
 • Representant nr 2 for Telemark, 2001 - 2005, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Nestleder, Sosialkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Leder, Sosialkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Leder, Sosialkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2001-2005

  Leder, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 04.12.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993
  Delegat, FNs generalforsamling, 1991 -

  1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997
  Delegat, FNs generalforsamling, 1996 -

  1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2003 - 30.09.2004

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1989 - 11.01.1991
  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 11.01.1991 - 01.10.1992
  Nestformann gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1992 - 30.09.1993

  1993-97

  Nestformann gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Nestformann gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diakonhøyskole 1954
 • Anestesisykepleier 1956
 • Økonomisk administrativ tilleggsutdanning 1962-1964

Yrke

 • Sanitetskvartermester Marinen 1954-1956
 • Anestesisykepleier Askim sykehus 1956-1961
 • UNIFIL-hospitalet i Gaza, oversykepleier, løytnant 1958-1959
 • Oversykepleier ved Notodden sykehus 1961-1964
 • Forvalter Notodden sykehus 1961-1966
 • UNIFIL-hospitalet i Gaza, oversykepleier 1961
 • Økonomisjef Notodden sykehus 1966-1979
 • Kirkens Nødhjelp i Bangladesh 1972
 • Kirkens Nødhjelp i Etiopia 1974
 • Norges Røde Kors i Libanon 1976
 • Administrator Norges Røde Kors i Bangladesh 1979-1980
 • Administrasjonssjef Notodden sykehus 1980-1987
 • Direktør ved Notodden sykehus 1987-1993

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • FN-medaljen for tjeneste i UNIFIL Gaza 1958
 • Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner 2006
 • FNs fredspris medalje 2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Notodden Formannskap 1967-1971, 1971-1975, 1975-1979 (for KrF)
 • Medlem Notodden Formannskap 1987-1991 (for FrP)
 • Medlem Notodden Bystyre 1991-1995 (for FrP)
 • Varaordfører Notodden Bystyre 1995-1999 (for FrP)

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Telemark 1975-1979 for KrF
 • Medlem Fylkesting, Telemark 1987-1991 for FrP
 • Medlem Fylkesting, Telemark 1991-1995 for FrP
 • Medlem Fylkesting, Telemark 1995-1999 for FrP

Offentlige verv

 • Lekdommer Byretten, Notodden 1967-1979
 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Telemark 1975-1979
 • Medlem Administrasjons- og likestillingsutvalget, Telemark 1987-1991
 • Lekdommer Byretten, Notodden 1987-1989

Tillitsverv i partier

 • Formann Notodden FrP 1984-1988
 • Formann Telemark FrP 1985-1991
 • Medlem FrPs sentralstyre 1986-2005
 • Medlem FrPs landsstyre 1986-1996
 • 2. nestformann FrP 2001-2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Notodden Kristne Kameratklubb 1963-1988
 • Formann Klubbens behandlingssenter Notodden 1972-1988

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Nordagutu Rekonvalesenter 1981-1989

Litteratur

 • Stordal, Maj-Lis: Fra småting til Storting: i anledning John Ingolf Alvheims 60-årsdag 21. mai 1990, Notodden 1990
 • Møller, Arvid: Alvheim, Schibsted Oslo 2005