Solbrekken-Nygård, Jane

Solbrekken-Nygård, Jane (1987-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 2009-2013

Gå til bildegalleri