Paus, Jan Kristoffer

Paus, Jan Kristoffer (1932-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1985-1989

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter