Lilletun, Jon

Lilletun, Jon (1945-2006)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 2005-2009
Ansiennitet:
16 år, 325 dager

Gå til bildegalleri

Lilletun, Jon har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 23.10.1945 i Vossestrand, Hordaland
 • Død 21.08.2006
 • Sønn av landpostbud og småbruker Lars Lilletun (1895-1989) og husmor Inger Humlebrekke (1901-1997)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Vest-Agder, 1981 - 1985, KrF.
 • Representant nr 3 for Vest-Agder, 1989 - 1993, KrF.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1993 - 1997, KrF.
 • Representant nr 1 for Vest-Agder, 1997 - 2001, KrF.
 • Representant nr 1 for Vest-Agder, 2001 - 2005, KrF.
 • Representant nr 3 for Vest-Agder, 2005 - 2009, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 17.10.1997-17.03.2000, Dagrun Eriksen møtte som representant.
 • Fra 21.08.2006, Dagrun Eriksen møter som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2005-2009

  Visepresident, Lagtinget, 10.10.2005 - 21.08.2006

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Leder, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Næringskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Utenrikskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Valgkomiteen, 01.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 21.08.2006
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 21.08.2006
  Medlem, Utenrikskomiteen, 19.10.2005 - 21.08.2006

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1989 -

  1993-97

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1993 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 30.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Europautvalget, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 21.11.2001
  Nestleder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 21.11.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Europautvalget, 19.10.2005 - 21.08.2006
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 21.08.2006

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1993 - 30.09.1997

  2001-2005

  Leder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 19.10.2001 - 15.03.2005

  2005-2009

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.10.2005 - 21.08.2006

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 17.10.1997 - 17.03.2000

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Framhaldsskole, Voss 1959-1960
 • Kongshaug handelsskole, Os 1962-1963

Yrke

 • Handelsdreng Vossestrand 1960-1962
 • Sjåfør og ekspeditør Bergen 1963-1964
 • Handelsbestyrer Fjell 1966-1967
 • Bestyrer for agenturforretning Bergen 1968-1969
 • Egen agenturforretning Kristiansand 1970-1975
 • Klubbkonsulent, Ungdomskontoret Kristiansand kommune 1975-1977
 • Ungdomssekretær Vennesla kommune 1977-1983
 • Kultursekretær Vennesla kommune 1983-1987
 • Tiltakskonsulent Vennesla kommune 1987-1989

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vennesla Formannskap 1983-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Vest-Agder 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Kulturstyret, Vennesla 1979-1983
 • Medlem Fylkeskulturstyret, Vest-Agder 1979-1983
 • Medlem Styringsgruppen for alternative driftsformer for fritidshjem 1979-1983
 • Medlem Styret for Vennesla kommunale utviklingsselskap 1983-1987
 • Medlem Statens barne- og ungdomsråd 1983-1987
 • Varamedlem UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid 1985-1987
 • Medlem Fylkeskulturstyret, Vest-Agder 1987-1989
 • Medlem Utvalget for menneskerettigheter 1990-1993
 • Varamedlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1990-1992
 • Varaobservatør Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1992-1995

Tillitsverv i partier

 • Formann Bergen KrFU 1968-1970
 • Medlem Sentralstyret i KrFU 1975-1979
 • 1. nestleder Vest-Agder KrF 1980-1983
 • Leder Vest-Agder KrF 1983-1984
 • 2. nestleder KrF 1987-1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Blå Kors' alkoholpolitiske utvalg 1977-1981
 • Leder Kommunenes sentralforbund i Vest-Agders Skole- og kulturutvalg 1983-1987
 • Medlem Israelsmisjonens landsstyre 2001-2006
 • Medlem diverse styrer innenfor kristent ungdomsarbeid

Andre administrative verv

 • Medlem Målpolitisk råd ved L/L Det Norske Teatret 1994-1996
 • Medlem Styret for Sørlandets Kompetansefond 2001-2006
 • Medlem Styret for Agder Vitenskapsakademi 2003-2006