Stang, Jørn L.

Stang, Jørn L. (1959-)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1997-2001
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 17.01.1959 i Sarpsborg, Østfold

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Østfold, 1997 - 2001, FrP. (01.10.1997 - 21.03.2001)
 • Representant nr 8 for Østfold, 1997 - 2001, Uav. (22.03.2001 - 30.09.2001)

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, 1-årig studentfaglinje økonomi og handel
 • Militærutdannelse i Hæren
 • Ex.phil.

Yrke

 • Freelancer
 • Transportør
 • Reiselivsmedarbeider
 • Reiselivskonsulent

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tune Formannskap 1983-1987, 1987-1991
 • Medlem Sarpsborg Formannskap 1991-1995, 1995-1999

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Østfold 1987-1991
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 1991-1995
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 1995-1997

Offentlige verv

 • Varamedlem Utvalg for innlandsfiskeforvaltning, Sarpsborg 1995-1999
 • Varamedlem Overligningsnemnda, Sarpsborg 1995-1999
 • Varamedlem Nedre Glomma samarbeidsorgan 1995-1999
 • Varamedlem Regional plangruppe, Nedre Glomma region 1995-1999
 • Varamedlem Hovedutvalget for administrasjon, Sarpsborg 1995-1999

Tillitsverv i partier

 • Flere tillitsverv Østfold FrP, Sarpsborg FrP og Tune FrP fra 1981
 • Gruppeleder Tune kommune 1983-1991
 • Leder FrPs gruppe i Østfold fylkesting 1992-1997
 • Politisk sekretær