Nyland, Johan M.

Nyland, Johan M. (1931-2007)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1993-1997
Ansiennitet:
12 år, 158 dager

Gå til bildegalleri

Nyland, Johan M. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.10.1931 i Østre Toten, Oppland
 • Død 13.04.2007
 • Sønn av baker Johan Markus Nyland (1905-1975) og hjemmeværende/konfeksjonsarbeider Nora Amalie Engh (1908-2003)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 4 for Oppland, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 3 for Oppland, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 4 for Oppland, 1993 - 1997, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse brevkurs og andre faglig politiske kurs og brevringer (over flere år)
 • Yrkesskole bygningslinje 1946-1947
 • Aftenskole 1946-1947

Lærlingepraksis

 • Læregutt på bygg og ved O. Mustad og Søn mekanisk verksted i Gjøvik 1947-1952

Fagbrev

 • Fagbrev som freser 1952

Yrke

 • Freser ved O. Mustad og Søn mekanisk verksted i Gjøvik 1952-1963
 • Reparatør ved O. Mustad og Søn mekanisk verksted i Gjøvik 1963-1968
 • Kontrollør ved O. Mustad og Søn mekanisk verksted i Gjøvik 1968-1971
 • Arbeidsleder ved O. Mustad og Søn mekanisk verksted i Gjøvik 1971-1985

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • 40-års merke fra Arbeiderpartiet 1985
 • 40-års merke fra LO 1988
 • 50-års merke fra Arbeiderpartiet 1995
 • 50-års merke fra LO 1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Østre Toten Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963, 1963-1967
 • Medlem Østre Toten Formannskap 1967-1971
 • Varaordfører Østre Toten Kommunestyre 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Oppland 1971-1975
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Oppland 1975-1979
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Oppland 1979-1983
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Oppland 1983-1987

Offentlige verv

 • Formann Kinostyret, Østre Toten 1964-1971
 • Medlem Skjønnsmannsutvalget 1964-1971
 • Leder Desisjonsnemnda, Østre Toten 1964-1967
 • Formann Tomteselskapet, Østre Toten 1971-1975
 • Formann Byggekomiteen for Østre Toten sykehjem 1974-1977
 • Formann Samferdselsnemnda, Oppland 1976-1981
 • Formann Lønnsutvalget 1976-1985
 • Formann Ressurs- og næringsutvalget 1976-1981
 • Formann Administrasjonsutvalget 1976-1985
 • Medlem Styret for Oppland fylkes elektrisitetsverk 1976-1980
 • Formann Reiselivsrådet 1977-1986
 • Formann Styret for Oppland fylkes elektrisitetsverk 1980-1986
 • Medlem Styret for Opplandskraft 1980-1986
 • Medlem Styret for Oppland fylkes elektrisitetsverk 1986-1990
 • Leder Eldrerådet, Østre Toten fra 1999
 • Leder Eldrerådet, Oppland 2003-2007

Tillitsverv i partier

 • Formann Kapp Arbeiderungdomslag (AUL) 1948-1956
 • Medlem Styret for Vestoppland Arbeiderungdomslag (AUL) 1948-1954
 • Kasserer Vestoppland Arbeiderparti 1955-1959
 • Formann Østre Toten Arbeiderparti 1960-1964
 • Formann Arbeiderpartiets gruppe i Østre Toten kommunestyre 1971-1975
 • Formann Arbeiderpartiets gruppe i Oppland fylkesting 1979-1985
 • Medlem Styret for Oppland Arbeiderparti 1981-1983
 • Leder Eldregruppe i Østre Toten Arbeiderparti fra 2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Kapp Arbeiderforening 1956-1962
 • Medlem Kapp Musikkforening 1958-1960
 • Medlem Styret i Vestoppland musikkforbund 1960-1964
 • Formann Styret for Kapp samvirkelag 1960-1964
 • Formann Kapp Musikkforening 1960-1966
 • Nestformann Brusveen Jern og Metall 1964-1968
 • Medlem Forhandlingsutvalget i Brusveen Jern og Metall 1964-1968
 • Medlem Kapp Musikkforening 1966-1976
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund i Oppland 1976-1985
 • Medlem Kapp Arbeiderforening fra 1985
 • Tillitsverv Kapp Idrettsforening
 • Diverse tillitsverv fagorganisasjon

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Totens Sparebank 1966-1977
 • Medlem Styret for Oppland Arbeiderblad 1968-1978
 • Formann Styret for Oppland Arbeiderblad 1978-1997
 • Medlem Arbeidsutvalget for Beitostølen Helsesportsenter 1985-1994
 • Medlem Styret for Beitostølen Helsesportsenter 1985-1994
 • Medlem Styret for stiftelsen Hest og helse 1998-2003