Torkehagen, Jan

Torkehagen, Jan (1952-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 1981-1985

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 28.01.1952

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 6 for Oppland, 1981 - 1985, A.