Andersen, Johan

Andersen, Johan (1902-1968)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1965-1969
Ansiennitet:
22 år, 160 dager

Gå til bildegalleri

Andersen, Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.05.1902 i Holmestrand, Vestfold
 • Død 11.05.1968
 • Sønn av sjømann Anders Kristiansen (1878-1939) og Maren Jonassen (1878-1965)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Vestfold fylke (Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord, Stavern, Tønsberg), 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 3 for Kjøpstedene i Vestfold fylke (Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord, Stavern, Tønsberg), 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 6 for Vestfold, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 7 for Vestfold, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 5 for Vestfold, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 3 for Vestfold, 1965 - 1969, A.

Vararepresentasjoner

 • Fra 11.05.1968, Willy Jansson møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Militærkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Militærkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Militærkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Militærkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Militærkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Militærkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Forsvarskomiteen, 01.10.1967 - 11.05.1968

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Varamedlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 24.06.1946 - 10.01.1948
  Medlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 11.01.1948 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Lærlingepraksis

 • Dreierlære hos Sundt i Oslo 1917-1921

Yrke

 • Ansatt som jerndreier hos Sundt til 1926
 • Melkefabrikken i Holmestrand 1927-1929
 • Jerndreier ved Marinens hovedverft, Horten 1929-1968

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Horten Bystyre 1945-1947

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsnemnda, Horten 1935-1940
 • Medlem Skattenemnda for beregning av skatt for pensjonister om ettergiving av skatt 1935-1940
 • Medlem Sentralrådet for drifts- og produksjonsutvalg ved Statens virksomheter 1946-1951
 • Medlem Utvalg til å utarbeide instrukser til omarbeidelse av administrasjonen for Kongsberg-Raufoss-Marinens Verft Horten 1946-1948
 • Medlem Rådet for opptak av elever ved det sjømilitære korps i marinen 1951-1968
 • Formann Tiltaksrådet, Horten 1956-1968

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Horten arbeiderparti 1930-1933
 • Formann Horten Arbeiderparti 1951-1966

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Militære verksteders samorg 1933-1934
 • Varaformann Horten jern- og metallarbeiderforening 1934-1935
 • Klubbformann Marinens hovedverft 1936-1937
 • Formann Horten jern- og metallarbeiderforening 1938-1945
 • Medlem Styret i Militære verksteders samorg 1938-1946
 • Formann Militære verksteders samorg 1946-1954
 • Formann Forsvarsarbeidernes skandinaviske samorg 1949-1952
 • Formann Militære verksteders samorg 1956-1958

Andre administrative verv

 • Varamedlem Representantskapet for Horten og Omegn Privatbank 1955-1961
 • Medlem Representantskapet for Vestfold kraftselskap 1960-1964
 • Medlem Representantskapet for Horten og Omegn Privatbank 1962-1968