Auranaune, Johan

Auranaune, Johan (1926-2015)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 95 dager

Gå til bildegalleri

Auranaune, Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.05.1926 i Skatval, Nord-Trøndelag
 • Død 07.07.2015
 • Sønn av postbud John Auranaune (1901-1980) og Anne Grøtte (1905-1973)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1965 - 1969, Sp.
 • Vararepresentant nr 2 for Troms, 1969 - 1973, Sp.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Hagebruksavdelingen ved Norges Landbrukshøgskole 1950-1953
 • Fylkesgartnerassistent og 4-H konsulent ved Nordland landbruksselskap i Bodø 1953-1956
 • Overlærer ved Statens gartnerskole Rå, Borkenes 1956-1959
 • Fylkesgartner ved Troms landbruksselskap i Tromsø 1960-1978
 • Rektor ved Statens gartnerskole Rå fra 1978
 • Pensjonist fra 1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tromsø Bystyre 1963-1967, 1967-1971, 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Troms 1971-1975
 • Medlem Fylkesting, Troms 1975-1979

Offentlige verv

 • Formann Forskningsfondet for landbruket i Troms og Finnmark 1963-1983
 • Formann Fagstyret for Troms Landbruksskole 1971-1983

Tillitsverv i partier

 • Formann Troms Sp 1962-1968

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Nord-Norges Gartnerforening 1969-1986
 • Medlem Hovedstyret i Norsk Gartnerforbund 1975-1987

Andre administrative verv

 • Formann Hagebruksgruppen under Nordkalottkomiteen fra 1976