Avdem, Jorid

Avdem, Jorid (1961-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 45 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter