Benkow, Jo

Benkow, Jo (1924-2013)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1989-1993
Ansiennitet:
28 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Benkow, Jo har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.08.1924 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Død 18.05.2013
 • Sønn av fotografmester Ivan Benkow (1885-1955) og forretningsdrivende Annie Louise Florence (1895-1942)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Akershus, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 5 for Akershus, 1965 - 1969, H.
 • Representant nr 2 for Akershus, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 2 for Akershus, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 2 for Akershus, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 1 for Akershus, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 1 for Akershus, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 1 for Akershus, 1989 - 1993, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1985-89

  President, Stortinget, 09.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  President, Stortinget, 10.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Sosialkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Sosialkomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 27.10.1980
  Formann, Justiskomiteen, 18.10.1977 - 13.10.1980
  Medlem, Administrasjonskomiteen, 13.10.1980 - 30.09.1981
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.10.1980 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 24.10.1984 - 30.09.1985
  Medlem, Justiskomiteen, 20.10.1983 - 24.10.1984
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1981 - 20.10.1983

  1985-89

  Leder, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Forsvarskomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Leder, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Sosialkomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1977-81

  Medlem, Protokollkomiteen av 1977, 10.11.1977 - 01.02.1979

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1972
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1971 -

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977

  1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

  1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1981-85

  Formann gruppestyret, Høyre, 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem gruppestyret, Høyre, 16.10.1989 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student Uppsala 1943
 • Eksamen Teknologisk institutt, København 1949

Fagbrev

 • Norsk og dansk svennebrev i fotofaget 1949
 • Mesterbrev i fotofaget 1952

Yrke

 • Eget fotoatelier 1949-1965
 • Redaktør Norsk Fotografisk Tidsskrift 1949-1956
 • Egen detaljforretning i parfyme- og portefølje i Bærum 1954-1982
 • Visiting Professor, University of Boston 1994-1996

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Fenrik i Luftforsvaret 1944-1946

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen 1945
 • Bokhandlerprisen 1985
 • Storkors av Finlands Vita Ros' Orden 1990
 • Hedret med en innvielsen av en skog plantet i hans navn i Israel 1993
 • Den mosaiske internasjonale losje B'nai B'riths diplom og gullmedalje 1993
 • Æresdoktor, University of Boston 1995
 • Das Grosse Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 1996
 • Kommandør av St. Olavs Orden 1998
 • Æresmedlem Norges Fotografforbund 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bærum Kommunestyre 1959-1963
 • Medlem Bærum Formannskap 1963-1967

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 1962-1963
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1963-1966

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Bærum 1959-1965
 • Formann Skolestyret, Bærum 1965-1969
 • Medlem Styret for Statens åndssvakehjem 1966-1971
 • Formann Plan- og byggekomiteen for Haug skole for evneveike og hjerneskadede, Bærum 1968-1970
 • Medlem Styret for Statens senter for epilepsi 1969-1975
 • Medlem Rådet for konflikt- og fredsforskning 1973-1975
 • Medlem Utvalget til å utrede Rikshospitalets funksjoner og stilling 1975-1976
 • Medlem Underutvalg under Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen til utredning av arbeids- og utgiftsfordelingen på Sosialdepartementets område fra 1976
 • Medlem Utvalget til utredning av helseprioriteringer II 1996-1997
 • Medlem Forliksrådet fra 2000
 • Medlem Representantskapet for Sparebanken NOR fra 2000
 • Medlem Styret for stiftelsen til støtte av jødiske institusjoner eller prosjekter utenfor Norge 2000-2013

Tillitsverv i partier

 • Formann Østfold Unge Høyre 1951-1954
 • Medlem Høyres sentralstyre 1971-1984
 • Formann Akershus Høyre 1971-1975
 • Viseformann Høyre 1974-1980
 • Formann Høyre 1980-1984
 • Æresmedlem Bærum Høyre 1991-1991
 • Æresmedlem Akershus Høyre 1996-1996

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Arbeidsutvalget i Norges Fotografforbund 1951-1957
 • Formann Bærum lokallag av Foreningen Norden 1965-1969
 • Medlem Styret i Europabevegelsen fra 1989
 • President den norske avdelingen av Organization for Educational Resources and Technological Training (ORT) 1989-1997
 • Medlem Academic Advisory Council, World ORT Union, London 1991-1997
 • President Den Internasjonale føderasjon for menneskerettigheter 1993-1998

Andre administrative verv

 • Medlem L'Academie Universelle des Cultures fra 1991

Litteratur

 • Benkow, Jo: Borgerlig samarbeid og borgerlig politikk, 1980
 • Benkow, Jo: Eiendom for alle, 1981
 • Benkow, Jo: Programmet gjennomføres - punkt for punkt, 1982
 • Benkow, Jo: Fra synagogen til Løvebakken, Gyldendal Oslo 1985
 • Benkow, Jo: Folkevalgt, Gyldendal Oslo 1988
 • Benkow, Jo: Haakon, Maud og Olav, Gyldendal Oslo 1989
 • Benkow, Jo: "I likestillingens tegn", i Reidar Hirsti (red.): Gro - midt li livet: en essaysamling, Tiden Oslo 1989
 • Benkow, Jo og Ole Kristian Grimnes: Vendepunkt: 9. april i vår bevissthet, Cappelen Oslo 1990
 • Benkow, Jo: Olav. Menneske og monark, Gyldendal Oslo 1991
 • Benkow, Jo: "En del av Europa", i Svenolof Karlsson (red.): En okänd själ - på jakt efter det nordiska, Nordisk Råd Stockholm 1991
 • Benkow, Jo: "Det politiske Norge", i Knut Ramberg, Arne Bonde og Knut Bjørnsen (red.): På vei til Lillehammer, Stenersens forlag Oslo 1993
 • Benkow, Jo: Det Ellevte Bud, Gyldendal Oslo 1994
 • Thyness (red.): Hr. President: Festskrift til Jo Benkow på 70-årsdagen, Oslo 1994
 • Benkow, Jo: Hundre år med konge og folk, Gyldendal Oslo 1998