Bernander, John G.

Bernander, John G. (1957-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.09.1957 i New York, USA
 • Sønn av motelleier Harry Bernander (1927-) og motelleier Ingrid S. Kjevik (1931-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1989 - 1993, H.

Vararepresentasjoner

 • Statssekretær06.08.1990-03.11.1990, Kirsten Huser Leschbrandt møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1989 - 06.08.1990
  Medlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 06.08.1990
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993
  Medlem, Kontrollkomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Industridepartementet, 1985 - 1986
  Statssekretær, Næringsdepartementet, 06.08.1990 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsgymnas 1976
 • Sjøkrigsskolen, Bergen 1976-1977
 • Cand.jur., Universitetet i Oslo 1982

Yrke

 • Advokatfullmektig Kristiansand 1982-1985
 • Førstekonsulent Garanti-Instituttet for eksportkreditt 1985
 • Leder for (konsernadvokat) juridisk avdeling Sørlandsbanken 1986-1988
 • Konsernadvokat Johan G. Olsen Industrier A/S, Kristiansand 1988-1989
 • Viseadministrerende direktør i Assuranceforeningen Gard, gjensidig, Arendal 1993-1995
 • Administrerende direktør i Assuranceforeningen Gard, gjensidig, Arendal 1995-2001
 • Kringkastingssjef (NRK) 2001-2007
 • Selvstendig næringsdrivende, Tophdal A/S 2007-2009
 • Direktør NHO fra 2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kristiansand Formannskap 1979-1983, 1983-1985
 • Medlem Kristiansand Bystyre 1987-1989

Offentlige verv

 • Nestleder Havnestyret, Kristiansand 1987-1989
 • Medlem Rådet for Norges-informasjon 1990
 • Medlem Delegasjon til FNs konferanse om miljø- og utvikling UNCED 1992
 • Medlem Barnefamilieutvalget 1995-1996
 • Medlem Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) 1996
 • Visepresident Den Europeiske Kringkastingsunionen, EBU 2006-2007

Tillitsverv i partier

 • Formann Kristiansand Unge Høyre 1974-1975
 • Medlem Høyres sentralstyre 1988-1997
 • Formann Vest-Agder Høyre 1988-1989
 • Nestformann Høyre 1991-1994
 • Formann Høyres valgkomité 1999-1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Sons of Norway, Norge 1984-1986
 • Medlem Styret i Norsk Presseforbund 2003-2007
 • Medlem Styret i Norsk Redaktørforening 2003-2007

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Finansco A/S 1985-1988
 • Formann Styret for Christiansand bryggeri A/S 1993-1999
 • Medlem Styret for Jiffy International A/S 1993-1997
 • Medlem Rådet for Det norske Veritas 1995-1996
 • Medlem Representantskapet for Den norske Bank 1995-2001
 • Medlem Styret for Det norske Veritas 1996-2002
 • Leder Eurosport Consortium, Geneve 2002-2007
 • Medlem Norsk Televisjon (NTV) 2002-2007