Berntsen, Jostein

Berntsen, Jostein (1943-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.02.1943 i Rennebu, Sør-Trøndelag
 • Sønn av småbruker Bjarne Kolbjørn Berntsen (1908-1980) og husmor Klara Halgunset (1911-1992)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Sør-Trøndelag, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1985 - 1989, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Landbrukskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1981-85

  Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 20.11.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 26.11.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1987 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Jordbruksskolen for fjellbygdene 1958
 • Skjetlein jordbruksskole 1962-1963
 • Meldal yrkesskole 1965-1966

Yrke

 • Agronom ved Hvam Landbruksskole 1963-1965
 • Arbeidsformann ved A/S Hageanlegg, Trondheim 1966-1967
 • Småbruker 1969-1999

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Norsk Skimerke Plakett 1979 (langrenn)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Rennebu Kommunestyre 1971-1975, 1975-1977

Offentlige verv

 • Varamedlem Jordstyret, Rennebu 1971-1977
 • Medlem Styret for Næringsmiddeltilsynet, Gauldalsregionen, Sør-Trøndelag 1990-1998
 • Medlem Statens Landbruksbanks avdelingsstyre i Trondheim 1990-1994
 • Medlem Hovedstyret i Statens landbruksbank 1992-1994
 • Meddommer Jordskifteretten, Orkdal 1992-2006
 • Meddommer Jordskifteretten, Sør-Trøndelag fra 2006

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Rennebu A 1970-1977
 • Formann Rennebu A 1971-1977
 • Medlem Sør-Trøndelag A's rådgivende landbruksutvalg 1976-1979

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Nordskogen bonde- og småbrukarlag 1971-1981
 • Vararepresentant For Sør-Trøndelag bonde- og småbrukarlag 1975-1979
 • Formann Rennebu bonde- og småbrukarlag 1981-1984
 • Sekretær Sør-Trøndelag bonde- og småbrukarlag 1992-1993
 • Leder Austre Rennebu grunneierlag 1992-2000
 • Leder Kretsutvalget i Orkla samvirkelag 1996-2002
 • Medlem Representantstyret for Orkla Samvirkelag 1996-2002
 • Leder LHL Rennebu fra 2000
 • Medlem Styret for LHL Midt-Norge, regionutvalget 2005-2006
 • Varamedlem LHL Midt-Norge, regionutvalget fra 2006

Andre administrative verv

 • Formann Kontrollkomiteen i Stormøllen A/S 1990-1995
 • Formann Bedriftsforsamlingen i Stormøllen A/S 1990-1995